onsdag 12 april 2017

Varannan islänning vill begränsa antalet turister

Varannan islänning vill sätta ett tak för hur många turister som får besöka landet. Det är framför allt naturen, vägnätet och bostadsmarknaden som får islänningar att oroa sig över den växande turismen. Men det är betydligt fler som ser turismen som positiv än som negativ. Det visar en opinionsundersökning utförd av Maskína.

I år väntas omkring 2,3 miljoner turister besöka Island. Det innebär inte bara ett nytt rekordår - utan även att näringsgrenen fortsätter att växa i snabb takt.

Samtidigt finns det tecken på att en attitydförändring kan vara på gång. Det är alltjämt en klar majoritet som anser att turismens inverkan huvudsakligen är positiv, men andelen missnöjda ökar. I isländska medier diskuteras och rapporteras ständigt om turismens konsekvenser.

Enligt Maskína är det i dag 45 procent som uppger att de är nöjda med den ökande turismen. Bara 16 procent svarar att de är missnöjda. Resterande 39 procent är varken positivt eller negativt inställda.

Hela 47 procent är för ett tak på hur många turister som får besöka Island varje år. Taket skulle alltså användas för att hålla antalet besökare på en nivå som myndigheterna anser vara lämplig. Det är 30 procent som motsätter sig ett besökstak medan 23 procent är neutrala i frågan.

Vidare är det 50 procent som kan tänka sig en ankomstavgift på 1 000 isländska kronor. Avgiften ska betalas av samtliga - även islänningar - som anländer till Island från utlandet. Pengarna ska enligt Maskínas fråga gå direkt till investeringar i infrastruktur med koppling till turism. Det är 35 procent som säger nej till detta och 15 procent som inte har någon stark åsikt i frågan.

Det är 87 procent som oroar sig för den växande turismens belastning på det isländska vägnätet. Nästan lika många - 85 respektive 81 procent - är bekymrade över turismens inverkan på naturen och dess påverkan av bostadsmarknaden.

Mindre bekymmersam är de många låglönejobben som finns i branschen. Situationen oroar 51 procent av deltagarna i undersökningen. Bara 30 procent säger att storleken på flygplatsen i Keflavík är ett skäl till oro.

Låginkomsttagare, personer med enbart grundskoleutbildning, kvinnor och islänningar yngre än 25 år är mest negativa till turismen. Nöjdast är män, personer med högskoleutbildning, islänningar som har fyllt 65 år och höginkomsttagare.

Mest positiva till utvecklingen är Ljus framtids och Renässans väljare. Sympatisörer till Framstegspartiet är mest skeptiska till turismens ökning.