lördag 1 april 2017

Vill göra filosofi obligatoriskt i isländsk skola

Filosofi bör bli ett obligatoriskt ämne i såväl grundskolan som gymnasiet. Syftet är att framtidens islänningar ska bli mer medvetna om etik och moral. Inte minst kan förståelse för filosofi bekämpa den typ av moralisk bankrutt som drabbade Island före finanskraschen. Förslaget kommer från sju alltingsledamöter tillhörande Piratpartiet och Socialdemokraterna.

När den parlamentariska utredningen om finanskraschen släpptes våren 2010 var det många som tog fasta på avsaknaden av etik och moral. I den bild som framträdde i rapporten fanns personer som utan hänsyn till andra än sig själva lurade och bluffade sig fram till rikedom - för att i samband med kollapsen lägga allt ansvar på andra.

Vid två tillfällen sedan dess har det lagts förslag i alltinget om att göra filosofi till ett obligatoriskt skolämne. Nu kommer en ny sådan motion. Den här gången är det sju parlamentariker från Piratpartiet och Socialdemokraterna som står bakom förslaget.

Enligt förslaget ska kultur- och utbildningsministern få i uppdrag att inom fyra år göra filosofi till ett ämne för elever både inom grundskola och gymnasium. I grundskolan ska eleverna genomföra en nivå på två år. På gymnasiet ökas takten till en nivå om året.

Med filosofi på schemat ska morgondagens islänningar bli mer medvetna om etik och moral. Det ska också öka deras ansvarskänsla för ett aktivt deltagande i det demokratiska samhället.

Men det finns enligt motionärerna även fördelar på individnivå. Filosofi stimulerar till kritiskt tänkande. Det gynnar enligt förslaget etisk hänsyn i beslutsfattande.

För att förslaget ska kunna genomföras behöver läroplanen förändras. Dessutom behöver lärare i ämnet utbildas och fortbildas. Därför vill de sju alltingspolitikerna ge ministern fyra år på sig för att göra filosofi obligatoriskt.