tisdag 18 april 2017

Vill kräva tillstånd till Þingvellir av alla arrangörer

Utan ett avtal med nationalparken får ingen bedriva näringsverksamhet vid Þingvellir. Dessutom ska nationalparken ges möjlighet att kräva betalt för alla tjänster som utförs. Det föreslår miljöminister Björt Ólafsdóttir. Om lagförslaget blir verklighet innebär det att Þingvellir får liknande regler som nationalparken Vatnajökull.

Nationalparken Þingvellir är en av de populäraste turistattraktionerna på Island. Men det är också en av de platser där besökstrycket märks som mest. De senaste åren har anställda vid nationalparken klagat på gäster som inte håller sig till stigarna, struntar i campingförbudet, bygger stenrösen och plockar mossa och andra växter.

Men debatten har också handlat om de företag som arrangerar aktiviteter vid Þingvellir. Under året har flera olyckor bland dykare och snorklare i Silfra uppmärksammats. Efter dialog med myndigheterna har arrangörerna skärpt reglerna för vilka som får ge sig ut i vattnet. Tidigare har få kontroller gjorts av turisternas kunskaper och erfarenheter.

I dag betalar arrangörer av dykturer en avgift per besökare till nationalparken. Det finns även avgiftsbelagda parkeringsplatser och toaletter. Intäkterna går till service och tillsyn av området.

Nu föreslår miljöminister Björt Ólafsdóttir att nationalparken ska få betydligt större möjligheter att ta betalt av arrangörer. Det talas i förslaget om en rätt att ta ut en avgift för utförda tjänster. I praktiken innebär det att nationalparken kan låta arrangörer stå för faktiska kostnader av all service. Avgifterna ska beslutas av miljöministern.

Vidare vill Björt Ólafsdóttir införa ett förbud mot näringsverksamhet inom nationalparken. Förbudet kan bara hävas genom avtal med nationalparken. Alltså får ledningen möjlighet att säga nej till vissa arrangörer om de av något skäl anses olämpliga eller inte gör rätt för sig.

En annan nyhet är att den som ordnar arrangemang vid Þingvellir också måste söka och få tillstånd av nationalparkens ledning.

Om lagen blir verklighet innebär det att nationalparken Þingvellir får ungefär samma regler som nationalparken Vatnajökull. Där har sedan tidigare ledningen möjlighet att kräva ersättning av arrangörer. Att samma möjlighet inte redan finns vid Þingvellir beror på att den lagen är äldre än lagen om Vatnajökull.

Skälet till lagförslaget är enligt Björt Ólafsdóttir det ökande antalet besökare. Hon anser att naturvården och skyddet av kulturminnen inte har utvecklats i takt med tillströmningen av gäster. Därför behövs en ny lag som gör det möjligt att både välkomna alla besökare och att värna området.

Dessutom sägs det i förslaget att jämvikten mellan nyttjande och skydd inte längre finns vid Þingvellir. För att bevara områdets unika miljöer är det enligt Björt Ólafsdóttir nödvändigt med en ny lag.

Förslaget från miljöministern är nu ute på remiss. Remisstiden löper ut i morgon. Hur det slutliga lagförslaget från Björt Ólafsdóttir kommer att se ut är alltså inte klart.

Här kan du läsa mer om olyckorna vid Silfra.