måndag 8 maj 2017

Bjarni Benediktsson bröt mot jämställdhetslagen

Bjarni Benediktsson bröt mot jämställdhetslagen när han som finansminister utsåg en man till byråchef vid finansdepartementet. En kvinna var minst lika kompetent som mannen. Därför skulle hon med hänsyn till könsfördelningen ha fått jobbet. Bjarni Benediktsson håller inte med om beslutet från Kærunefnd jafnréttismála. Han tänker inte avgå.

I augusti förra året utsågs Björn Þór Hermannsson till byråchef vid finansdepartementet. En av de övriga sökande var Helga Jónsdóttir, vd för fackförbundet BSRB. Hon var en av de personer som intervjuades för jobbet, men tjänsten gick alltså till en man.

Finansminister då var Bjarni Benediktsson, som i dag är statsminister. Han var också den som var ytterst ansvarig för beslutet att utse Björn Þór Hermannsson.

Helga Jónsdóttir vände sig till Kærunefnd jafnréttismála för att överklaga valet. I ett beslut ger nämnden henne rätt. Jobbet borde enligt nämnden ha gått till henne. Bedömningen är att hon var minst lika kvalificerad som Björn Þór Hermannsson. Eftersom det på toppositioner inom departementen finns fler kvinnor än män skulle hon ha fått tjänsten.

I anmälan till Kærunefnd jafnréttismála anser Helga Jónsdóttir att hon var mer kvalificerad än Björn Þór Hermannsson. Den bedömningen delar inte nämnden. Däremot anser den att hon var minst lika kvalificerad som honom. Eftersom Helga Jónsdóttir inte fick jobbet utsattes hon enligt nämnden för diskriminering.

Helga Jónsdóttir har nu möjlighet att gå vidare och kräva staten på skadestånd. Bjarni Benediktsson är dock inte nöjd med beslutet. Han säger i Morgunblaðið att hans uppfattning än i dag är att han anställde den som var mest lämpad för tjänsten:
"Jag är inte enig med utfallet eftersom jag följde min övertygelse och den var att det var en sökande som var mer kompetent än andra. Överklagandenämnden kommer efter att ha läst handlingarna till en annan slutsats. Det finns i sig inte mycket att säga om det, men det förändrar inte min övertygelse som den var i detta fall."
Bjarni Benediktsson är inte den första isländska ministern som fälls för brott mot jämställdhetslagen. Tidigare har Ögmundur Jónasson, Hanna Birna Kristjánsdóttir och Jóhanna Sigurðardóttir fällts för samma sak.

Beslutet gällande Jóhanna Sigurðardóttir revs dock upp senare eftersom Umboðsmaður Alþingis ansåg att nämnden överskridit sina befogenheter genom att göra en självständig bedömning av kompetensen hos de ansökande.

Jóhanna Sigurðardóttir var statsminister när hon våren 2011 fälldes för brott mot jämställdhetslagen. Även då gällde det utnämningen av en byråchef. Jóhanna Sigurðardóttir ansåg inte att hon hade gjort fel. Kvinnan som diskriminerats fick senare en halv miljon isländska kronor i skadestånd.

En av de skarpaste kritikerna då var Bjarni Benediktsson. I en debatt i alltinget lade han hela ansvaret på Jóhanna Sigurðardóttir. Han ansåg att kritiken var så allvarlig att hon borde överväga att avgå:
"Nu tar jag upp det med den högt ärade statsministern om hon inte på allvar överväger att avgå. Är inte det enda sättet för ministern att göra skäl för de stora ord som har sagts både om jämställdhetslagen och om ministeransvar genom åren?"
Bjarni Benediktsson har inga tankar på att avgå. Den inställningen ifrågasätts nu av Jóhanna Sigurðardóttir på Facebook:
"Bjarni ansåg det på sin tid som en oförståelig tjurskallighet från min sida att inte helt enkelt erkänna att jag brutit mot jämställdhetslagen. Det politiska ansvaret var ministerns och därför skäl till avgång, enligt hans bedömning. Jaja, Bjarni, vad tänker du nu göra när Kærunefnd jafnréttismála har beslutat att du har brutit mot jämställdhetslagen?"
Pawel Bartoszek, alltingsledamot för Renässans, säger till RÚV att han inte skulle stödja en misstroendeförklaring mot Bjarni Benediktsson från oppositionen. Däremot anser han att Bjarni Benediktsson för sex år sedan försökte utnyttja situationen och utdela ett politiskt slag mot Jóhanna Sigurðardóttir. Agerandet har nu enligt Pawel Bartoszek träffat honom som "en politisk bumerang".

Här kan du läsa mer om när Jóhanna Sigurðardóttir först fälldes för brott mot jämställdhetslagen.