söndag 21 maj 2017

Dagens bonuscitat

"Kan man bara komma hit med 20 bussar, som inte är kontrollerade, och bara bedriva busstrafik utan att någon utövar tillsyn över det? Det kan liksom inte isländska företag göra. De är under noggrann tillsyn gällande säkerhet och utrustning. Detsamma gäller färdskrivare och anställdas körtid."

Gylfi Arnbjörnsson, ledare för fackförbundet Alþýðusamband Íslands, i RÚV om de östeuropeiska bussar som nu finns på Island under somrarna och erbjuder tjänster till betydligt lägre priser än isländska företag.