torsdag 25 maj 2017

Dagens bonuscitat

"I debatten om fiskenäringen talas det om folkets rätt att dra nytta av tillgången. Det talas om fiskenäringens rätt att driva en lönsam verksamhet. Gott och väl. Då kan vi fråga: Bygder som byggdes upp kring fiskenäringen och inte har något annat att falla tillbaka på - har de någon självständig rätt att fortsätta?"

Þóroddur Bjarnason, professor i sociologi vid Háskólinn á Akureyri, i RÚV om fiskets betydelse för många mindre orter.