söndag 28 maj 2017

Dagens bonuscitat

"RÚV:s överlägsna ställning är stor som situationen är i dag. Jag anser att det inte är orimligt att ställa det kravet, som i de nordiska länderna, att statliga medier inte finns på annonsmarknaden."

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fiske- och jordbruksminister, säger i Fréttablaðið att hon vill begränsa public service-bolaget RÚV:s annonsfinansiering för att gynna andra medier.