söndag 14 maj 2017

Dagens citat

"Det som skjer på Island er noe vi snakker mye om i reiselivet. Vi må for all del sørge for at vi ikke kommer dit at vi, som en av de mest kjente naturbaserte destinasjonen i verden, får ødelagt våre naturgitte fortrinn på grunn av slitasje eller disharmoni mellom de som bor her og turistene. Da blir reiseliv et problem og ikke en berikelse. "

Bente Bratland Holm, turismansvarig vid Innovasjon Norge, säger i Dagens Næringsliv att hon inte vill att turismen till Norge ska utvecklas på samma sätt som turismen till Island.