tisdag 23 maj 2017

Dagens citat

"Detta har gått fortare än man befarade. ... Människor är närmast skräckslagna över hur stark kronan blivit de senaste månaderna, för att inte tala om de två senaste åren om vi ser till dem. ... Samtidigt undergräver detta företag och då har detta blivit ett hot mot många individers arbete. Island är inte lika konkurrenskraftigt som det borde vara och då har vi kommit in på farliga vägar."

Finansminister Benedikt Jóhannesson i RÚV om den allt starkare isländska kronan.