tisdag 30 maj 2017

Dagens citat

"Det finns förvaltningslagar som föreskriver proportionalitet och bland annat åläggs vi att utöva proportionalitet i tolkning av lagar. I detta fall rörde det sig om uppenbart olaglig import, smuggling, som upptäcktes och därför vidtog vi de åtgärder som vi är skyldiga att göra."

Sigurborg Daðadóttir, veterinär vid Matvælastofnun, i RÚV om beslutet att omedelbart avliva den katt som en turist förde in i landet - läs mer här.