lördag 6 maj 2017

Dagens citat

"Om du tittar på företags webbplatser så säljs Island skamlöst som landet där allt tycks vara tillåtet. Om du till exempel tittar på annonser i tidningarna från bilåterförsäljare och liknande."

Andrés Arnalds, verksamhetschef vid Landgræðsla ríkisins, säger i RÚV att marknadsföring riktad mot turister sällan tar hänsyn till naturvård.