onsdag 10 maj 2017

Ministerrapport fördjupar EU-sprickan i Islands regering

När Island frigjort sig från EU-debattens bojor bör energin läggas på handel med Storbritannien och förbättrat samarbete inom EES och Efta. Det skriver utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i en rapport om det utrikespolitiska läget. Men formuleringarna är allt annat än populära inom koalitionspartnern Renässans.

Renässans grundades kring stödet för ett isländskt EU-medlemskap. Även Ljus framtid är för ett inträde i unionen. Men i regeringsförhandlingarna med Självständighetspartiet tvingades de två mindre partierna kapitulera. Regeringens hållning i EU-frågan är att situationen ska förbli oförändrad hela mandatperioden.

Däremot finns det en öppning mot slutet på mandatperioden. Då väntas enskilda ledamöter från Renässans och Ljus framtid lägga ett förslag om en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Syftet med att hålla folkomröstningen så sent är att Självständighetspartiet inte ska behöva ge sig in i några förhandlingar.

Trots kompromissen fortsätter EU-frågan att fördjupa sprickan mellan de tre regeringspartierna. Stridsfrågorna är redan många samtidigt som stödet för trepartikoalitionen minskar. Nu är det utrikesministern Guðlaugur Þór Þórðarsons utrikespolitiska rapport som gett upphov till nya dispyter.

I rapporten skriver Guðlaugur Þór Þórðarson att den enskilt viktigaste utrikespolitiska frågan är Storbritanniens utträde ur EU. Island måste säkra att handeln med Storbritannien inte äventyras genom utträdet.

EU har lägre prioritet för Guðlaugur Þór Þórðarson. Han skriver att fokus kan läggas på Storbritannien eftersom EU-frågan i princip är borta från dagordningen:
"Nu, när debatten här i landet om handelspolitiken till stor del är fri från bojorna om krav på medlemskap i EU, finns ett stort behov av att stärka vårt arbete inom Efta och EES."
När rapporten diskuterades i alltinget i förra veckan gick flera av Renässans ledamöter till hårt angrepp mot utrikesministern. Jón Steindór Valdimarsson kallade Guðlaugur Þór Þórðarsons ordval absurt. Partikamraten Jóna Sólveig Elínardóttir ansåg att det var viktigt att utveckla dialogen med EU:
"Vi är oense om EU och det har stått klart sedan början att Renässans och Självständighetspartiet inte är överens om den saken. Vi kommer att fortsätta att diskutera hur vi kan förbättra oss i att ha påverkan på lagstiftning inom EU och att komma in i frågorna tidigare."
Piratpartiets Ásta Guðrún Helgadóttir riktade på Facebook i stället sin kritik mot Renässans. Hon hävdade att det nu stod klart att partiet inte längre drev sin hjärtefråga och att ett oförändrat läge när det gällde Islands relation till EU plötsligt tycktes god nog:
"En utrikespolitik som bygger på att upprätthålla nuvarande status quo i Europafrågorna. Såvitt jag förstod så är det helt i sin ordning - för ett parti vars främsta stridsfråga före senaste valet var att ställa Europa på sin spets. Det finns inget i dokumenten från utrikesdepartementet, rapporten om utrikesfrågor eller den ekonomiskpolitiska planen som pekar på att Renässans tänker ställa Europa på sin spets."
I alltinget har Piratpartiet lagt ett förslag om att folkomrösta om EU-förhandlingar redan 2018. Om Renässans och Ljus framtid ska följa överenskommelsen med Självständighetspartiet behöver de rösta ned förslaget. Frågan är vad ett sådant steg kommer att innebära för samarbetet inom regeringen och förtroendet för de två mindre regeringspartierna.

Här kan du läsa mer om Island och EU.