fredag 26 maj 2017

Flugfélag Íslands blir Air Iceland Connect

Flugfélag Íslands byter namn till Air Iceland Connect. Syftet med namnbytet är att såväl åtskilja som koppla bolaget till Icelandair. Dessutom uppger Flugfélag Íslands att det varit onödigt kostsamt att - som hittills - använda två olika namn. För utländska marknader har tidigare namnet Air Iceland använts.

En närmare hundraårig historia går i graven när Flugfélag Íslands byter namn. Det första flygbolaget - landets första - med samma namn grundades 1919. Sedan dess har namnet använts kontinuerligt under långa tider.

Flugfélag Íslands flyger i dag inte bara inrikes utan erbjuder även trafik till Grönland, Färöarna och de brittiska öarna. Namnet Flugfélag Íslands används parallellt med Air Iceland.

Nu skrotas alltså namnet Flugfélag Íslands. I stället byter bolaget namn till Air Iceland Connect. Syftet med namnbytet är enligt ett pressmeddelande att tydliggöra verksamheten. Att använda två namn uppges ha varit kostsamt och förvirrande. Det nya namnet anses bättre beskriva bolagets verksamhet och kopplingen till Icelandair. Dessutom uppges Air Iceland Connect fungera bättre i utlandet och underlätta för turister.