fredag 12 maj 2017

HB Grandi säger upp 86 anställda i Akranes

HB Grandi flyttar i höst all hantering av bottenfiskar från Akranes till Reykjavík. Beslutet innebär att 86 anställda i Akranes blir av med sina jobb. Företaget uppger i ett pressmeddelande att förhoppningen är att de som nu varslas om uppsägning ska kunna få nytt arbete inom HB Grandi. Kommunen har utan framgång försökt få företaget på andra tankar.

Det var i mars i år som HB Grandi - Islands största fiskeföretag - meddelade att all hantering av bottenfiskar skulle försvinna från Akranes. Till bottenfiskar räknas bland annat arter som torsk, kolja och sej. Skälet var att HB Grandi ansåg att hamnen inte var lämplig för bolagets trålare.

I Akranes har HB Grandi 270 anställda. Av dessa jobbar 86 personer med att ta hand om fångster av bottenfiskar. Företaget är ortens största privata arbetsgivare.

Kommunpolitikerna reagerade starkt på HB Grandis planer att flytta delar av produktionen från Akranes. Företaget lät sig övertalas till en dialog med kommunen. HB Grandi ville bland annat ha löften om en utbyggnad av hamnen.

Nu står det alltså klart att samtalen inte ändrar HB Grandis planer. Företaget meddelade i går eftermiddag att samtliga 86 anställda vid beredningen av bottenfisk varslas om uppsägning vid månadsskiftet. Den 1 september i år flyttas produktionen till Reykjavík.

Företagets förhoppning är att samtliga varslade ska kunna få nya jobb inom HB Grandi - antingen i Akranes eller i Reykjavík. Personer som inte kan få nya arbeten kommer enligt företaget att få hjälp med att söka jobb.

Redan när planerna blev kända var det inte bara kommunpolitiker som reagerade. Även flera alltingspolitiker kritiserade HB Grandi. De ansåg att stora företag inom fiskenäringen måste ta ett samhälleligt ansvar för sina anställda. Planerna aktualiserade också debatten om hur fiskekvoter över en natt kan flyttas från en ort till en annan.

Vilhjálmur Birgisson, ordförande för fackföreningen Verkalýðsfélag Akraness, säger i Morgunblaðið att han befarar att många kommer att bli arbetslösa. Han kallar beslutet "ett enormt slag" mot Akranes eftersom bottenfiskar landats i staden av HB Grandi sedan 1906:
"De säger sig hoppas att kunna hitta jobb åt alla anställda, och de är till stor del i Reykjavík. Det är helt enkelt så att det är klart fler kvinnor i fiskbearbetningen som har barn i förskolor och skolor, så det blir svårt för dem att acceptera ett sådant erbjudande utefter vad jag hörde från de anställda i dag."
Kommunchefen Sævar Freyr Þráinsson säger till RÚV att restiden till Reykjavík kan göra det svårt för många anställda att pendla. Han hoppas att fisket ska utgöra den ekonomiska ryggraden i Akranes även i framtiden. Ett led i detta är förbättringar av hamnen:
"Vi vill betona att fiske och fiskbearbetning fortsätter att vara näringslivets i Akranes grundpelare, och vi vill trygga att det blir så i framtiden."
HB Grandi delar i år ut drygt 1,8 miljarder isländska kronor i aktieutdelning till aktieägarna. Företaget gjorde 2016 en vinst på 26,2 miljoner euro.