måndag 8 maj 2017

Hemliga regeringsförhandlingar om fyrpartiregering

En fyrpartiregering var betydligt närmare att bli verklighet än vad som tidigare varit känt. Under julhelgen pågick intensiva diskussioner mellan Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Gröna vänstern och Socialdemokraterna. Det var Socialdemokraterna som hoppade av förhandlingarna. Det skriver partiets tidigare vd Kristján Guy Burgess i Skírnir.

Det tog två och en halv månad för Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid att bilda regering efter valet i oktober 2016. Koalitionen stod knappast högst upp på önskelistan hos något av partierna. Inte minst eftersom den har minsta möjliga majoritet i alltinget med 32 av 63 mandat.

Initiativ till samtal togs från samtliga sju partier i alltinget. Det var först efter nyår som det blev uppenbart att Självständighetspartiet i första hand siktade på att bilda koalition med Renässans och Ljus framtid.

Framstegspartiet stod länge utanför diskussionerna. Dels hade partiet gått kraftigt bakåt i valet, dels hade en intern ledarstrid splittrat partiet i två falanger där den bortröstade ordföranden Sigmundur Davíð Gunnlaugsson inte visade någon som helst vilja till försoning med efterträdaren Sigurður Ingi Jóhannsson.

Att Sigurður Ingi Jóhannsson tog initiativ till överläggningar mellan Framstegspartiet, Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Socialdemokraterna är känt sedan tidigare. Men förhandlingarna ska ha hunnit betydligt längre än vad som tidigare kommit fram. Den 2 januari i år presenterades ett dokument som skulle utgöra grunden för ett regeringssamarbete.

Ingen av partiledarna ska själva ha deltagit i diskussionerna. Utöver partiledaren och den som skötte dialogen i respektive parti ska bara en person i varje parti hållits informerad.

Diskussionerna inleddes dagen före julafton på Sigurður Ingi Jóhannssons initiativ. Han ville helst bilda regering med Självständighetspartiet och Gröna vänstern, men beskedet från Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir var att detta var otänkbart. Partiet ville inte sätta sig i en regering som kunde uppfattas som ett direkt samarbete på den koalition mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet som röstades bort i valet.

Därför kontaktades Socialdemokraterna. Partiets ledare Logi Már Einarsson ska ha utsatts för hårda påtryckningar om att säga ja till en koalition. Det skriver partiets tidigare vd Kristján Guy Burgess i tidskriften Skírnir.

Påtryckningarna ska främst ha kommit från Gröna vänstern. Logi Már Einarsson ska ha fått förklarat för sig att Socialdemokraternas ja till ett regeringssamarbete var det enda som kunde förhindra Islands genom tiderna mest högerinriktade regering, nämligen en koalition mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid.

I dokumentet fanns dock inte mycket som gladde Logi Már Einarsson. Där fanns inga förändringar av fiskekvotsystemet, ingen folkomröstning om EU-förhandlingar och inget tillräckligt konkret om satsningar på bostäder och sjukvård.

Logi Már Einarssons bedömning var att Socialdemokraterna skulle tvingas att kompromissa bort för många hjärtefrågor. Efter en svidande valförlust och med bara tre mandat i alltinget fanns heller inga utsikter för att partiet skulle få igenom särskilt mycket av sin politik. Inte minst eftersom de övriga tre partierna på egen hand hade majoritet i parlamentet.

Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson höll sig informerad men utanför diskussionerna. Han ville enligt Kristján Guy Burgess inte äventyra de överläggningar som parallellt pågick mellan honom själv, Renässans ledare Benedikt Jóhannesson och Ljus framtids ledare Óttarr Proppé.

Det var just en sådan trepartiregering som inte bara Katrín Jakobsdóttir ville undvika. Att detta var den mest sannolika regeringen var skälet till att Sigurður Ingi Jóhannsson påbörjade överläggningar för att försöka bilda en koalition med litet intresse för reformer av jordbruks- och fiskepolitiken.

Men Logi Már Einarsson såg alltså inga fördelar med ett eget regeringsdeltagande. I stället ansåg han att Renässans och Ljus framtid i förhandlingar med Självständighetspartiet skulle ha bättre förutsättningar att nå framgångar när det gällde reformering av fiskekvotsystemet och en folkomröstning i EU-frågan.

Socialdemokraterna ska dock ha förmedlat budskapet till de tre blivande regeringspartierna att partiet skulle kunna ingå i ett regeringsunderlag i händelse av en regeringskris.

Resultatet av förhandlingarna mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid mottog med besvikelse inom Socialdemokraterna. Enligt Kristján Guy Burgess överskattade Renässans och Ljus framtid sina möjligheter till inflytande. Varken när det gäller EU-frågan eller fiskepolitiken nåddes några framgångar.