torsdag 4 maj 2017

Kommun hade inte rätt stoppa båtturer i Jökulsárlón

Kommunen gjorde fel när den nekade Ice Lagoon tillstånd att ordna båtturer i Jökulsárlón. Den hade heller inte rätt att utdöma dagsböter till företaget. Det fastslår Héraðsdómur Austurlands i en dom som är en i raden av alla rättstvister om ägandet av och rättigheterna att nyttja den populära glaciärlagunen.

Förra året besökte över en halv miljon människor glaciärlagunen Jökulsárlón. Den är en av Islands populäraste turistattraktioner. Men infrastrukturen vid lagunen har inte utvecklats i takt med det stigande antalet besökare. Orsaken är utdragna dispyter mellan markägare, företagare och kommunen.

År 2000 fick bolaget Jökulsárlón ehf. ensamrätt på att ordna seglingar i lagunen. Avtalet var ett resultat av en överenskommelse mellan ägarna av Fell, den fastighet där lagunens östra strand ingår.

Tio år senare kom majoriteten av markägarna överens om att även låta Ice Lagoon ehf. bedriva båtturer i lagunen. Jökulsárlón ehf. var dock inte alls förtjust i konkurrensen och protesterade mot beslutet. Året därpå flyttade Ice Lagoon därför verksamheten till statlig mark på den västra stranden.

I tre års tid ordnades seglingar från den västra stranden. Men 2013 sade kommunen Hornafjörður nej till Ice Lagoon ehf:s ansökan om att nyttja stranden. Om den skulle fortsätta skulle företaget tvingas betala dagsböter.

Ice Lagoon ehf. flyttade 2014 på nytt till den östra stranden. Kommunen hade inget emot detta, men i stället blossade dispyten med Jökulsárlón ehf. upp på nytt. Kommunen manade Ice Lagoon ehf. att upphöra med verksamheten. Annars väntade dagsböter på 250 000 isländska kronor om dagen för varje dygn som utrustningen fanns kvar på Fells mark.

Men här var det i stället kommunen som gick för långt. Hornafjörður hade ingen rätt att begära att Ice Lagoon skulle upphöra med verksamheten.

Samtidigt innebar en annan dom ett fortsatt stopp för konkurrenter. Majoriteten av markägarna ville öppna för konkurrenter, men domstolen fastslog att Jökulsárlón ehf:s ensamrätt skulle gälla enligt avtalet fram till 2024.

De juridiska dispyterna har gjort att inga nybyggen gjorts vid lagunen trots att den service som finns inte är tillräcklig för det stora antalet besökare. I kommunens detaljplan för området ges utrymme för en omfattande utbyggnad. Tvisterna har gjort att inget skett.

Turerna kring Jökulsárlón ledde fram till en försäljning - en åtgärd som flera markägare motsatte sig. Efter att Fögrusalir ehf. lade det högsta budet på 1,52 miljarder isländska kronor valde regeringen att utnyttja statens förköpsrätt. Tanken var att statligt ägande skulle garantera en bättre situation vid lagunen. Planen är att Jökulsárlón ska ingå i nationalparken Vatnajökull.

Men även detta blev en rättsprocess. Fögrusalir ehf. hävdade att statens beslut inte kommit i rätt tid. I den första resan genom domstolarna vann staten. Företaget har dock inte gett upp hoppet utan går vidare med nya rättsprocesser.

Héraðsdómur Austurlands beslut är en förlust för kommunen. Det är inte första gången som Hornafjörður klandras för att ha hanterat striden om Jökulsárlón på fel sätt. Domen öppnar också för konkurrens mellan arrangörer av båtturer. Striden om ägarskapet är dock långt ifrån över.

Inte heller är tvisten om båtturerna nödvändigtvis över. Kommunfullmäktige beslutar på måndag om domen från Héraðsdómur Austurlands ska överklagas.

Här kan du läsa mer om Jökulsárlón och här kan du läsa domen i sin helhet.