torsdag 18 maj 2017

Krisen allt djupare för Pressan - investerare hoppar av

De okända skulderna blev för mycket för de investerare som skulle rädda mediekoncernen Pressan. De hoppar nu av affären. Samtidigt hävs Pressans köp av tidskriftsförlaget Birtíngur eftersom bolaget inte har råd att genomföra köpet. Krisen är nu akut - och i en första besparing bantas utgivningen av DV till en dag i veckan.

De senaste åren har Björn Ingi Hrafnsson byggt ett medieimperium kring sajter som Eyjan och Pressan, tidningen DV och tv-kanalen Ínn. Men nu står koncernen på ruinens brant. Skulderna uppgår nu till 700 miljoner isländska kronor.

Hur Björn Ingi Hrafnsson finansierat expansionen är inte känt. Rykten - som inte på något sätt är bekräftade - gör gällande att toppar inom Framstegspartiet, ett parti han själv representerat i kommunfullmäktige i Reykjavík, ordnat lån åt Björn Ingi Hrafnsson. I gengäld har den granskande journalistiken försvunnit ur DV.

Nu står det klart att krisen inom Pressan är akut. I mitten på april kom beskedet att nya investerare skulle gå in med 300 miljoner isländska kronor i koncernen. Därmed skulle Björn Ingi Hrafnssons ägande minska. Han skulle också lämna sin ledande roll i Pressan. Samma sak gällde vd:n Arnar Ægisson.

Vid granskningen av koncernens ekonomi har dock de blivande ägarna upptäckt att läget är betydligt sämre än vad som tidigare sagts. Behovet av kapital uppgår alltså inte till 300 miljoner - utan till mer än det dubbla. Det handlar bland annat om offentliga avgifter och skulder till fackföreningar och pensionsfonder som inte betalats.

Ett villkor för att affären skulle genomföras var att den dagliga verksamheten inte längre fick gå med förlust. Inte heller det visade sig stämma.

De investerare som skulle räddat Pressan hoppar nu av affären. Enligt Kjarninn fattades beslutet för en vecka sedan. Skälet är att den bild som de fått av Pressans ekonomi inte varit korrekt.

Avhoppet fick direkt konsekvenser för Pressan. Bolaget köpte nyligen tidskriftsförlaget Birtíngur. Inte heller den affären blir nu av eftersom Birtíngurs ägare inte anser att Pressan kan finansiera köpet, rapporterar Kjarninn.

En annan konsekvens är att den förlusttyngda tidningen DV tvingas gå ned till en utgivningsdag i veckan. Tidningen har de senaste åren utkommit två gånger i veckan.

Även de investerare som nu hoppat av affären tänkte banta DV:s utgivning. Dessutom hade de planer på att göra sig av med flera av koncernens chefer för att minska utgifterna.

Björn Ingi Hrafnsson själv har inte kommenterat krisen. I ett mejl till personalen - som Kjarninn tagit del av - skriver han att han är övertygad om att koncernen kan räddas. Han ber också om de anställdas stöd. Enligt Kjarninn har dock många anställda tolkat mejlet som att uppsägningar och lönesänkningar väntar för att försöka rädda inte minst DV undan konkurs:
"Bolaget har mer än tiofaldigats i storlek på några få år och med det följer växtvärk i det ogynnsamma företagsklimatet för isländska medier. Vi betalar vår personal högre lön än vad som är brukligt (eller det sägs så) och kanske har vi varit för romantiska och fortsatt med program som inte bär sig. Vi har lagt stor vikt vid en positiv stämning på jobbet och att personalen känner sig som en del av en stor familj. Men vi har också begått misstag. Vi har förlorat allt för mycket på DV:s utgivning och det har visat sig bli mycket svårt för oss. DV:s läge var mycket svårt när vi tog över tidningen efter oändliga strider och det har varit en svår uppgift att vända det."
Här kan du läsa mer om Pressans kris.