söndag 21 maj 2017

Krónan och 17 sortir fälls - hashtagg inte nog för annons

En hashtagg med företagsnamn är inte en tillräckligt tydlig annonsmärkning. Därför fälls nu livsmedelsbutiken Krónan och bageriet 17 sortir för brott mot marknadsföringslagen. Mot betalning fick de användare på Instagram att publicera bilder på olika bakverk. Neytendastofa anser att det rörde sig om annonser och att det skulle ha framgått.

Det var i december 2016 som tolv olika användare på Instagram publicerade bilder på bakverk från 17 sortir, ett bageri i Reykjavík. Totalt handlade det om fjorton inlägg. I texterna lovordades bakverken. Användarna skrev dessutom att de bara gick att köpa på Krónan.

Gemensamt för inläggen var att samma hashtaggar användes: #krónan #17sortir #aðeinsíkrónunni och #jól2016.

Inläggen anmäldes till Neytendastofa. Myndigheten fastslår nu att både Krónan och 17 sortir brutit mot marknadsföringslagen. Den metod som användes förde konsumenterna bakom ljuset.

Krónan hävdade att företaget använt sig av en typ av marknadsföring som är etablerad. Hashtaggarna ska enligt Krónan gjort det uppenbart att det rörde sig om betalda inlägg. Därför ska inga kunder ha vilseletts.

Vidare ansåg Krónan att ansvaret för publiceringarna borde ligga hos Ghostlamp, ett företag specialiserat på marknadsföring i sociala medier där inflytelserika användare mot betalning gör reklam för produkter. Eftersom Ghostlamp skapat kampanjen var det enligt Krónan det företaget som skulle klandras.

Neytendastofa avfärdar Krónans argument. I beslutet skriver myndigheten att företag har ansvar för sin egen marknadsföring och inte kan undkomma ansvar genom att lägga skulden hos den som tagit fram en kampanj.

Hashtaggarna är i sig inte tillräckliga som annonsmärkning. Bara för att företag nämns är det enligt Neytendastofa inte uppenbart att det rör sig om betald marknadsföring. Inte heller tar myndigheten hänsyn till Krónans argument om att sociala medier i sig inte kan betraktas som massmedier som tidningar, och att lagen därför inte skulle gälla.

Både Krónan och 17 sortir måste upphöra med kampanjerna. Om de på nytt marknadsför sig på samma sätt riskerar de böter.

Här kan du läsa beslutet från Neytendastofa.