tisdag 9 maj 2017

Majoritet islänningar säger nej till vägavgifter

En majoritet av islänningarna säger nej till vägavgifter. De anser inte att underhållet av riksvägarna ska finansieras genom vägtullar. Bara en av fyra är för den avgiftslösning som kommunikationsminister Jón Gunnarsson nu utreder. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Jón Gunnarsson tillhör de politiker som anser att vägavgifter kan vara ett sätt att finansiera underhåll och utbyggnad av det isländska vägnätet. I den grupp som på kommunikationsministerns uppdrag utreder frågan finns dessutom flera personer som är öppet positiva till avgifter.

I dagsläget är det tveksamt om ett sådant förslag skulle få majoritet i alltinget. Dessutom är en majoritet emot vägavgifter.

Hela 55,7 procent av islänningarna är ganska eller mycket negativa till vägavgifter. Bara 25,4 procent är ganska eller mycket positiva till fler tullar. Resterande 18,9 procent är varken för eller emot vägavgifter.

Attityden till vägavgifter skiljer sig mellan olika grupper. Motståndet är starkare bland män, personer bosatta på landsbygden, låginkomsttagare och islänningar i åldern 30 till 49 år. Motståndet är mindre bland kvinnor, personer bosatta i Reykjavíkområdet, höginkomsttagare och islänningar i åldern 18 till 29 år.

Renässans väljare är oftare positivt inställda till förslaget. Här är det 45 procent som säger ja till vägavgifter och bara 23 procent som säger nej. I alla andra partier är motståndarna fler än anhängarna.

Piratpartiets sympatisörer är mest negativa. Här är det bara 19 procent som svarar att vägavgifter är en god idé medan hela 63 procent inte vill införa några ytterligare vägtullar.

Attityden till vägavgifter har - trots det utbredda motståndet - blivit mer positiv. När MMR ställde samma fråga i januari 2011 var det 71,8 procent som var emot vägavgifter och 18,1 procent som var för avgifter.

Här kan du läsa mer om planerna på vägavgifter.