torsdag 4 maj 2017

Majoritet säger ja till certifiering av jämställda löner

En majoritet av islänningarna är positiva till regeringens planer på jämställdhetscertifiering av löner. Bara en av fem är emot förslaget. Men skillnaderna mellan könen är stora. Kvinnor säger i betydligt högre utsträckning än män ja till lönecertifiering för alla företag som har minst 25 anställda. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Alla företag och institutioner som har 25 eller fler anställda måste kunna visa att de betalar jämställda löner. Om regeringens förslag går igenom införs systemet stegvis med början 2018. Då måste de största företagen införa jämställdhetscertifiering. De sista måste ha infört systemet före 2021.

Förslaget om jämställdhetscertifiering drevs av Renässans under valrörelsen. Partiet står liksom Ljus framtid enhälligt bakom det. Självständighetspartiet är däremot splittrat. Flera av partiets ledamöter i alltinget har sagt att de inte kommer att rösta för förslaget.

Men bland väljarna är stödet starkt. Hela 60,1 procent är mycket eller ganska positivt inställda till förslaget. Bara 20,8 procent är mycket eller ganska negativt inställda till förslaget medan 19,2 procent förhåller sig neutrala.

Skillnaderna mellan olika väljargrupper är stora. Inte minst mellan män och kvinnor. Hela 75 procent av kvinnorna säger ja till att införa jämställdhetscertifiering. Men den åsikten delas bara av 46 procent av männen.

Bland män är det 30 procent som säger nej till förslaget. Bland kvinnor är motsvarande andel 10 procent.

Det starkaste stödet för förslaget finns inte heller bland regeringspartiernas väljare. I stället är det fler sympatisörer till något av oppositionspartierna som vill att certifieringen ska bli verklighet.

Inom Gröna vänstern är det 78 procent som säger ja till förslaget. Därefter följer 72 procent av Piratpartiet, 70 procent av Socialdemokraterna, 58 procent av Renässans, 41 procent av Framstegspartiet och 38 procent av Självständighetspartiet.

Flest motståndare återfinns bland Framstegspartiets väljare. Där är det 45 procent som säger nej. Motsvarande åsikt har 41 procent inom Självständighetspartiet, 26 procent inom Renässans, 16 procent inom Piratpartiet, 9 procent inom Gröna vänstern och 6 procent inom Socialdemokraterna.

Motståndet är också starkare bland höginkomsttagare, toppchefer, islänningar som har fyllt 68 år och personer bosatta på landsbygden. Fler anhängare till förslaget finns bland personer bosatta i Reykjavíkområdet, studenter och islänningar i åldern 18 till 29 år.

Här kan du läsa mer om förslaget om jämställdhetscertifierade löner.