måndag 29 maj 2017

Människan allt närmare komma i kapp fåren på Island

Människan fortsätter att öka betydligt snabbare än fåren på Island. Nu går det bara 1,4 får på varje människa - en snabb minskning sedan Matvælastofnun 1981 började föra statistik över boskap i landet. Samtidigt ökar geten till den högsta siffran på 35 år. Ändå finns det bara 1 188 getter på Island.

När Matvælastofnun 1981 började föra statistik över antalet får på Island var antalet 794 097. Förra året var antalet får 475 893. Jämfört med 2015 var det visserligen en liten ökning, men tidpunkten då människan kommer att ta över som det talrikaste landlevande däggdjuret närmar sig.

Nu går det bara 1,4 får på varje människa. För 35 år sedan gick det nästan två får på varje människa.

Norðurland är den fårrikaste regionen med 183 775 djur. Därefter följer Suðurland med 96 956 får, Vesturland med 91 703 får, Austurland med 54 932 får, Västfjordarna med 44 737 får, Reykjavíkområdet med 2 989 får och Suðurnes med 801 får.

1981 fanns det bara 222 getter på Island. Den isländska geten är fortfarande hotad, men antalet stiger stadigt. Nu finns 1 188 getter i landet. I kommunen Borgarbyggð finns 291 getter - nästan samtliga finns sannolikt på gården Háafell, som länge varit den getrikaste gården på Island.

Antalet hästar har varit ganska stabilt ända sedan 1981. Nu är antalet hästar 67 186. Som mest fanns det 1996 totalt 80 582 hästar på Island.

Hästarnas utbredning över landet är mycket ojämn. Med 6 836 djur är Skagafjörður den hästrikaste kommunen i landet. Den följs av Rangárþing eystra med 6 251 hästar och Borgarbyggð med 5 249 hästar.

Landets enda hästfria kommun är Árneshreppur. På Västmannaöarna, i Vesturbyggð och i Tálknafjarðarhreppur finns tolv hästar i varje kommun.

Nötdjuren har aldrig varit så många som nu. Antalet är nu 80 024 djur - en följd av ökad konsumtion av såväl mjölk- som köttprodukter.

Vidare finns 3 510 grisar (en fördubbling jämfört med 1981 som förklaras av ökande köttkonsumtion), 38 773 pälsdjur (framför allt minkar men även ett mindre antal kaniner) och 358 979 fjäderfän.

Enligt Matvælastofnun innebär det att antalet boskap på Island sammanlagt uppgår till 1 024 365.

Här kan du läsa mer om antalet djur på Island.