tisdag 30 maj 2017

Markägare protesterar mot nybygge vid Seljalandsfoss

Det planerade bygget av ett besökscentrum vid Seljalandsfoss riskerar att förstöra utsikten över vattenfallet. Det anser en av de fyra markägarna som nu motsätter sig kommunens förslag till detaljplan. Där ges det tillåtelse för en sju meter hög byggnad på 2 000 kvadratmeter. Men enligt kommunen ska inte upplevelsen av vattenfallet förstöras av nybygget.

Seljalandsfoss är en av södra Islands populäraste turistattraktioner. Vattenfallet besöks årligen av över en halv miljon människor. Dessutom tar allt fler promenaden bort till Gljúfrabúi, ett närliggande vattenfall.

Kommunen Rangárþing eystra har jobbat med en ny detaljplan för området i över tre år. Kommunen har också beslutat att börja ta ut parkeringsavgifter vid Seljalandsfoss.

Parkeringsplatsen har växt i omgångar de senaste åren. Ändå har den inte hunnit byggas ut i samma takt som antalet besökare ökat. Under sommarmånaderna är det ofta så fullt att bilister i stället parkerar längs vägen.

I förslaget till ny detaljplan vill kommunen ge klartecken för en sju meter hög byggnad på 2 000 kvadratmeter. Här ska ett besökscentrum som tar emot alla turister skapas. Inte minst behövs det fler toaletter.. Samtidigt ska nya parkeringsplatser anläggas mellan Seljalandsfoss och Gljúfrabúi.

Både kommunen och turistnäringen är positiva till förändringarna. Men nu protesterar en av de fyra berörda markägarna. Farhågorna är att nybygget ska skymma utsikten mot vattenfallen och förstöra den unika miljön.

För att stoppa planerna har en namninsamling skapats. Målet är att få kommunen och myndigheterna att hitta en annan lösning för Seljalandsfoss. En sådan kan vara att flytta byggnaden närmare ringvägen och längre bort från vattenfallen.

Denna flytt skulle innebära att åtminstone en del av byggnaden skulle hamna på den aktuella markägarens ägor. Syftet ska dock inte vara att genom en flytt säkra egna intäkter från nybygget. I stället talas det enbart om hänsyn till miljön och naturen.

Men det är inte bara markägare som protesterar. De två företag som i dag har verksamhet vid Seljalandsfoss - de säljer mat och souvenirer till besökare - är inte heller nöjda med förslaget. Även de anser att byggnaden utgör ett för stort ingrepp på miljön.

Förslaget till ny detaljplan bereds just nu av Skipulagsstofnun. Ett besked från myndigheten är att vänta inom kort.

Här kan du läsa alla inkomna synpunkter på detaljplanen och här kan du läsa mer om parkeringsavgifterna vid Seljalandsfoss.