söndag 14 maj 2017

Miljöminister: Islands utsläpp klarar inte Kyotoavtalets mål


Island kommer inte att kunna leva upp till Kyotoavtalets krav på minskade utsläpp 2020. Utsläppen av växthusgaser ligger långt över snittet för EU. Utan radikala åtgärder kommer Island inte heller att klara andra framtida miljömål. Det sade miljöminister Björt Ólafsdóttir vid Umhverfisstofnuns årsmöte i fredags.

Kampen för att minska utsläppen av växthusgaser har börjat alldeles för sent. Det anser miljöminister Björt Ólafsdóttir. Den enda kortsiktiga lösningen är att köpa utsläppsrätter. Att Island 2020 ska nå Kyotoavtalets mål om en tjugoprocentig minskning av växthusgaser är enligt ministern uteslutet.

Björt Ólafsdóttir säger i sitt tal att klimatfrågans ödesstund har kommit. Hittills har den isländska miljöpolitiken misslyckats. Ett regeringsbeslut från 2007 om att institutioner skulle köpa klimatvänliga fordon har exempelvis inte följts.

Visserligen kommer en stor del av energin från förnybara källor, men Islands utsläpp av växthusgaser är över 60 procent högre än genomsnittet för EU. Förklaringen är enligt Björt Ólafsdóttir utbredd bilism, användning av fossila bränslen inom fiskeflottan och energiintensiv storindustri - en näringsgren där hon själv beskrivit utbyggnaden som avslutad.

Industrin står i dag för 44 procent av utsläppen av växthusgaser. Därefter följer kommunikationer (motorfordon och båtar, men internationell flygtrafik är inte inräknad) med 37 procent, lantbruket med 14 procent och avfall med 5 procent.

Nästa stora utmaning för Island är Parisavtalet som säger att utsläppen ska sjunka med 40 procent fram till 2030. Även här anser Björt Ólafsdóttir att radikala åtgärder är nödvändiga för att Island ska kunna leva upp till avtalet.

Visserligen har utsläppen - om storindustrin räknas bort - minskat per person. 2005 uppgick utsläppen till 10,2 ton växthusgaser. Tio år senare har de sjunkit till 8,1 ton. Men under samma period minskade snittutsläppen inom EU från 5,8 ton till 5 ton. Om storindustrin räknas in har utsläppen på Island däremot ökat med 28 procent.