söndag 7 maj 2017

Minister vill införa avgift för naturresurser

Allt från gruvor och energi till populära besöksmål kan bli föremål för en särskild naturresursavgift. Det anser miljöminister Björt Ólafsdóttir. Hon tycker att den som nyttjar och tjänar pengar på en gemensam resurs också ska betala till statskassan. Det skriver hon i ett interpellationssvar till Framstegspartiets Lilja Sigurðardóttir.

I dag betalar innehavare av fiskekvoter en fångstavgift till staten. Dessutom får statskassan intäkter från bland annat jakttillstånd på ren och fiskekort.

Men miljöminister Björt Ólafsdóttir vill att betydligt fler som nyttjar gemensamma resurser ska betala för sig. Det framgår i ett interpellationssvar till framstegspartisten Lilja Sigurðardóttir. Ministern tänker nu utreda frågan.

I svaret skriver Björt Ólafsdóttir att det är rimligt att den som i näringsverksamhet använder sig av statliga resurser bör betala en avgift. Som exempel nämner hon gruvor, energi och turism. Till exempel anser hon att den som ordnar utflykter till ett populärt besöksmål ska betala staten för möjligheten att använda platsen.

Exakt vad som ska klassas som naturresurser är dock inte klart. Inte heller ligger alla dessa frågor under miljödepartementet. Björt Ólafsdóttir uppger att hon därför tänker samråda med andra ministrar om avgifter. Hennes mål är att det ska bli regeringens politik att driva frågan om en särskild naturresursavgift.

Björt Ólafsdóttir skriver vidare att det är viktigt att alla som nyttjar gemensamma resurser gör det på ett hållbart sätt. Därför bör också hållbarhetsperspektivet prägla regeringens politik på området.