onsdag 3 maj 2017

Minskande stöd för regeringen - Ljus framtid ur alltinget

Stödet för Islands regering fortsätter att minska. Ljus framtid sjunker nu under femprocentsspärren till alltinget och är lika stort som Folkets parti. Renässans balanserar på spärren medan Självständighetspartiets position som landets största parti åter hotas av Gröna vänstern. Det visar en opinionsmätning från MMR.

Om det hade varit val i dag hade bara en tredjedel av de isländska väljarna lagt sin röst på någon av de tre regeringspartierna. Koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid fortsätter att tappa stöd.

Värst är läget för Ljus framtid. Partiets stöd rasar nu till 3,2 procent, en nedgång med 1,8 procentenheter jämfört med föregående mätning som slutfördes för sex veckor sedan. Opinionssiffran är Ljus framtids sämsta hos MMR på tio månader. I nuläget skulle partiet alltså inte klara femprocentsspärren till alltinget.

I övrigt handlar det om små förändringar i opinionen. Självständighetspartiet är alltjämt största parti med 25,2 procent, en tillbakagång med 0,2 procentenheter.

Avståndet till Gröna vänstern är inte större än att det ligger inom den statistiska felmarginalen. Gröna vänstern får 23,4 procent, en minskning med 0,1 procentenheter.

Med 12,8 procent - ett tapp på 0,9 procentenheter - behåller Piratpartiet ställningen som tredje största parti. Framstegspartiet får 11,1 procent, en nedgång med 0,3 procentenheter, medan Socialdemokraterna ökar till 10,6 procent, en uppgång med 1,8 procentenheter. Det är Socialdemokraternas bästa siffra hos MMR på tio månader.

Renässans får nu 5 procent, en tillbakagång med 0,5 procentenheter. Partiet klarar alltså i nuläget femprocentsspärren till alltinget med minsta möjliga marginal.

Folkets parti har länge varit största parti utanför alltinget - en position som det nu delar med Ljus framtid. Även Folkets parti har stöd av 3,2 procent av väljarkåren, en minskning med 0,5 procentenheter.

Isländska folkfronten minskar 0,3 procentenheter till 0,7 procent (-0,3) medan Folkfronten ligger still på 0,5 procent. Stödet för Humanistpartiet minskar med 0,1 procent till 0 procent.

Det är nu 31,4 procent som svarar att de stödjer regeringen. Siffran är inte bara lägre än det samlade stödet för de tre regeringspartierna. Det är också en tillbakagång med 3,1 procentenheter och koalitionens sämsta siffra sedan den bildades.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.