tisdag 30 maj 2017

Över 20 grader på Island varje år sedan 1879

Ända sedan 1879 har den isländska sommaren vid åtminstone ett tillfälle bjudit på temperaturer på minst 20 grader. Vart tionde år dröjer det ända till juli innan värmen stiger till 20 grader. Men för sex år sedan noterades samma temperatur redan den 9 april. Det är den hittills tidigaste noteringen. Det visar statistik från Veðurstofa Íslands.

Den 22 juni 1939 noterades den hittills varmaste temperaturen på Island. Då uppmättes 30,5 grader vid Teigarhorn och 30,2 grader i Kirkjubæjarklaustur.

Vid två tillfällen har högre temperaturer uppmätts. De bedöms dock inte som tillförlitliga av Veðurstofa Íslands eftersom de avviker för mycket från mönstret i övriga landet. Därför betraktas uppgifterna som otillförlitliga.

Den högsta temperaturen - som alltså betraktas som osannolik - rapporterades från Teigarhorn den 24 september 1940. Då ska det ha varit 36 grader varmt. Den andra noteringen som döms ut som felaktig är från Möðrudalur den 26 juli 1901. Där ska temperaturen ha varit 32,8 grader.

Sedan 1879 har temperaturen varje år någon gång nått minst 20 grader. Ungefär vart tjugonde år sker detta redan i april. Ett år av tio dröjer det däremot ända in i juli. Längst dröjde det 1979 då det skedde först den 21 juli.

Sommaren 1878 fanns betydligt färre mätstationer än i dag. Detta år var den högsta temperaturen 19 grader. Den uppmättes i Djúpivogur den 29 juni. Men det är alltså svårt att jämföra den tidens meteorologiska observationer med dagens.

Den 9 april 2011 var det 20,2 grader vid Skjaldþingsstaðir. Inget annat år har temperaturen nått 20 grader så tidigt.

I år nådde temperaturen aldrig 20 grader under årets fyra första månader. Snittet säger att denna dag ska inträffa den 5 juni. I takt med att Island blir allt varmare sker detta allt tidigare. Nu inträffar dagen då 20 grader nås sett till genomsnittet i slutet på maj.

Värmerekordet för april är från den 29 april 2007. Då uppmättes 23 grader i Ásbyrgi. Majrekordet sattes den 26 maj 1992. Då var det 25,6 grader varmt i Vopnafjörður.