tisdag 9 maj 2017

Parkeringsavgift kan finansiera utbyggnad vid Jökulsárlón

Parkeringsavgifter vid Jökulsárlón kan bli regeringens sätt att finansiera utbyggnad vid glaciärlagunen. Förhoppningen är att kunna börja redan till sommaren. I ett nytt lagförslag vill miljöminister Björt Ólafsdóttir ge nationalparker fler möjligheter att ta betalt. Än så länge ingår dock inte Jökulsárlón i nationalparken Vatnajökull.

Förra året besökte över 600 000 turister glaciärlagunen Jökulsárlón på södra Island. Strider mellan markägare och båttursarrangörer har gjort att utbyggnaden av området inte skett i samma takt som antalet gäster ökat.

Efter att fastigheten Fell - där delar av Jökulsárlóns östra strand ingår - sålts på auktion valde regeringen att utnyttja statens förköpsrätt. Hanteringen av ärendet har dock resulterat i en ny juridisk dispyt mellan staten och Fögrusalir, det bolag som lade det högsta budet i auktionen.

Regeringens mål är att Fell ska ingå i nationalparken Vatnajökull. Än så länge har dock inget sådant beslut fattats.

Parkeringsplatser, toaletter och annat är bara anpassat efter 200 000 besökare om året. Den mångåriga dispyten mellan olika intressenter har gjort att de möjligheter till uppbyggnad som finns i den senaste detaljplanen inte förverkligats.

Regeringen vill påbörja utbyggnaden redan till sommaren. Den kan komma att finansieras av parkeringsavgifter vid Jökulsárlón. Det säger Björn Ingi Jónsson, områdeschef för den södra delen av nationalparken Vatnajökull, till RÚV:
"Vi behöver utöka den nuvarande parkeringen så att vi kan ta emot den mängd bilar som finns där och öka möjligheterna till toaletter i området. ... Det har införts tillstånd att ta ut avgifter för parkeringsplatser. Men det har inte kommit något beslut om avgiftsuttag vid Jökulsárlón eller någon annanstans, men detta undersöks."
Nationalparken ska redan ha ansökt om bygglov för utbyggnaden. Den beräknas kosta flera hundra miljoner isländska kronor.

I ett lagförslag vill nu miljöminister Björt Ólafsdóttir utöka nationalparken Vatnajökulls möjligheter att ta betalt för olika typer av service. Hon skriver att avgifter är nödvändiga för att kunna finansiera den omfattande utbyggnad som behövs.

Om parkeringsavgifter infördes vid Jökulsárlón i dag skulle de ge statskassan en årlig intäkt på cirka 200 miljoner isländska kronor. Beloppet väntas stiga eftersom inget pekar på att antalet turister till Island ska minska.

I förslaget talar Björt Ólafsdóttir inte bara om parkeringsplatser, besökscentrum och toaletter vid Jökulsárlón. Hon nämner även Skaftafell och Dettifoss som andra platser inom nationalparken där behovet är stort. På många andra platser i nationalparken behövs parkeringsplatser, toaletter och gångstigar.

Som positivt exempel tar Björt Ólafsdóttir upp nationalparken Þingvellir. Förra året hade nationalparken intäkter på omkring 250 miljoner isländska kronor för olika typer av service. I år väntas intäkterna stiga till 270 miljoner. Vid Þingvellir har pengarna använts till nödvändiga investeringar.

Här kan du läsa mer om kampen om Jökulsárlón.