tisdag 16 maj 2017

Piratpartiets gruppledare hoppar av efter dispyt

Ásta Guðrún Helgadóttir lämnar uppdraget som Piratpartiets gruppledare i alltinget. Samtidigt hoppar sekreteraren Björn Leví Gunnarsson av sitt uppdrag. Skälet till avhoppen är en intern konflikt om gruppledarens roll. Ny gruppledare blir Einar Brynjólfsson. Andra i den nya ledningen är Birgitta Jónsdóttir och Smári McCarthy.

Piratpartiets fyra första år i alltinget kantades av konflikter. Partiets tre ledamöter hade svårt att dra åt samma håll. Sämst var relationen mellan grundaren Birgitta Jónsdóttir och Helgi Hrafn Gunnarsson, partiets populäraste politiker.

Birgitta Jónsdóttir och Helgi Hrafn Gunnarsson grälade för ett drygt år sedan offentligt genom Facebook. Under lång tid talade de två knappt med varandra. För att lösa konflikten kallade partiet in en arbetsplatspsykolog. Det ska ha förbättrat situationen, men det ryktas att dispyten var ett viktigt skäl till att Helgi Hrafn Gunnarsson inte valde att ställa upp för omval.

Nu tvistar partiets alltingsledamöter på nytt. Den här gången gäller konflikten gruppledarens roll i alltinget. Ásta Guðrún Helgadóttir meddelade i går på Facebook att hon hoppade av uppdraget eftersom en majoritet av Piratpartiets ledamöter hade en annan syn i frågan:
"Mot bakgrund av meningsskiljaktigheter mellan mig och majoriteten av Piratpartiets alltingsgrupp gällande alltingsgruppens interna organisation har jag bestämt mig för att kliva åt sidan. Vi hade olika syn på i vilken riktning alltingsgruppen skulle gå och jag tror att det är mest lyckosamt att någon annan tar över det arbetet. Jag längtar efter att bli en vanlig alltingsledamot på nytt, och då ges det mer tid till att arbeta med de frågor som är viktiga för mig."
Samtidigt valde även Björn Leví Gunnarsson, sekreterare i partiets alltingsgrupp, att lämna sitt uppdrag. Inte heller han höll med majoriteten i frågan.

Efter avhoppet valdes Einar Brynjólfsson - som tidigare var vice gruppledare - till Piratpartiets gruppledare i alltinget. Ny vice gruppledare är Birgitta Jónsdóttir och ny sekreterare är Smári McCarthy. Det uppger partiet i ett pressmeddelande.

Under gårdagen försökte Piratpartiet att tona ned händelsen. Bägge avhopparna stannar kvar i partiet. Dispyten ska inte ha något att göra med sakpolitiska meningsskiljaktigheter.

Pawel Bartoszek, alltingsledamot för Renässans, reagerade på hur partiet hanterade situationen. Han sade i alltinget i går att det var beklagligt att Piratpartiets företrädare lämnade pågående möten i nämnderna för att diskutera det han kallade en "ledarkris" i alltingsgruppen.

Här kan du läsa mer om Piratpartiets interna konflikter.