onsdag 3 maj 2017

Professorer oense om könsneutral isländska

Eiríkur Rögnvaldsson vill öppna för könsneutrala personnamn. Han vill dessutom inte att maskulina pronomen och adjektiv ska användas när de refererar till både maskulinum och femininum. Men Guðrún Kvaran håller inte med. Hon motsätter sig inte det könsneutrala pronomenet hán ('hen'). Däremot anser hon att det bör användas med försiktighet.

De senaste åren har hán allt mer börjat användas som könsneutralt pronomen i isländskan. Än så länge är inte användningen särskilt utbredd. Eiríkur Rögnvaldsson, professor i isländska vid Háskóli Íslands, har dock börjat ta upp hán när han undervisar i isländsk grammatik.

Nu vill Eiríkur Rögnvaldsson ta ytterligare ett steg mot ett mer könsneutralt språk. Han skriver på Facebook att han tidigare haft åsikten att maskulinum och femininum i språket inte hade något med biologiskt eller socialt kön att göra. Hans uppfattning är nu att isländskan kan bli mer inkluderande:
"Jag insåg att vissa tycker att språket utestänger dem och så får det inte vara. Därför bör vi ta upp ett könsneutralt personligt pronomen. Därför bör vi försöka undvika att använda maskulina pronomen och adjektiv när det hänvisas till bägge (eller alla) genus. Därför bör vi tillåta könsneutrala personnamn. Därför bör vi tillåta människor att bestämma över sina barns namn. Därför bör vi sluta att döma människor efter hur väl de följer erkänd språkstandard."
Samtidigt betonar Eiríkur Rögnvaldsson vikten av ett vårdat språk. Det är viktigt att isländskan fortsätter att utvecklas - men det har betydelse att alla kan utveckla den efter egna förutsättningar. Han tror dessutom att den språksynen är nödvändig för att alla modersmålstalare ska känna att isländskan är deras språk.

Guðrún Kvaran är professor emeritus i isländska vid Háskóli Íslands. Hon håller inte alls med Eiríkur Rögnvaldsson. Hon säger till Vísir att tidigare försök att byta ut maskulina mot feminina substantiv för kvinnor inte har fungerat:
"Rent ut sagt gillar jag inte alls detta. Han anser naturligtvis att det bör undvikas att använda maskulinum och femininum om du kan undvika det, och alltid använda neutralt kön som då måste vara neutrum och tycks se på detta som att det borde vara vanligt i samhället, att vi undviker maskulinum och femininum."
Som exempel nämner Guðrún Kvaran det maskulina substantivet ráðherra ('minister'). Historien visar att kvinnliga ministrar inte har varit intresserade av att i stället refereras till som någon ráðfrú, ett feminint substantiv.

Däremot tycker Guðrún Kvaran att pronomenet hán kan användas. Hon säger till Vísir att det bör göras med försiktighet:
"Ja, det är helt i sin ordning att de som vill använder det och de som inte vill använder hann ('han') och hún ('hon'), men det ska inte läggas på oss alla och ändra systemet. Jag vet att svenskarna har gjort detta, men svenska Språkrådet vill gå försiktigt framåt. Det förbjuder det inte, men går försiktigt framåt och jag anser att vi bör göra det."
Här kan du läsa mer om hán.