fredag 26 maj 2017

Rekordmånga isländska kommuner utan arbetslöshet

Arbetslösheten på Island var 2,1 procent i april. Det är den lägsta siffran hittills i år - och Vinnumálastofnun räknar med att den fortsätter att sjunka även i maj. Och den sjunker trots att allt fler utlänningar flyttar till Island för att arbeta. Elva kommuner hade full sysselsättning i april. Det är det högsta antalet sedan finanskraschen.

Under årets tre första månader fick en sjömansstrejk arbetslösheten att stiga till som högst 3 procent. Det var den högsta siffran på nästan två år. Men nu är effekterna av strejken - som ledde till att många anställda inom fiskeindustrin varslades om uppsägning - borta.

I april var arbetslösheten 2,1 procent, en nedgång med 0,3 procentenheter jämfört med mars. I april 2016 var det 2,5 procent som var utan jobb.

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten fortsätter att sjunka under maj. Den väntas då nå de lägsta nivåerna sedan finanskraschen drabbade Island för snart nio år sedan. Den lägsta noteringen hittills är från september 2016. Då var 1,9 procent arbetslösa.

Under 2016 var 10,6 procent av arbetskraften utländsk. Den andelen fortsätter att stiga. Vinnumálastofnun har i år gett ut ännu fler arbetstillstånd och det är fler som kommer genom bemanningsföretag.

Utländska medborgare står dock utan jobb oftare än islänningar. I april var arbetslösheten bland utlänningar 4,6 procent. En av fyra som stod utanför arbetsmarknaden var utländsk medborgare.

Lägst var arbetslösheten i Norðurland vestra med 1,1 procent, en minskning med 0,5 procentenheter. Därefter följde Suðurland med 1,8 procent (-0,3), Austurland med 1,8 procent (-0,1), Vesturland med 1,8 procent (oförändrat), Västfjordarna med 2,2 procent (-0,3), Reykjavíkområdet med 2,2 procent (-0,2), Suðurnes med 2,4 procent (-0,4) och Norðurland eystra med 2,5 procent (-0,5).

Elva isländska kommuner hade full sysselsättning under april: Skorradalshreppur och Helgafellssveit i Vesturland, Reykhólahreppur, Árneshreppur och Kaldrananeshreppur i Västfjordarna, Skagabyggð och Akrahreppur i Norðurland vestra, Tjörneshreppur i Norðurland eystra, Fljótsdalshreppur och Djúpavogshreppur i Austurland och Skaftárhreppur i Suðurland.

Det är första gången efter finanskraschen hösten 2008 som så många som 11 av Islands 79 kommuner har full sysselsättning. Samtliga är dock mindre kommuner med färre än 500 invånare.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.