fredag 12 maj 2017

Två av tre gör tummen upp för Islands ekonomi

Två av tre islänningar anser att det ekonomiska läget i landet i dag är gott. Män har en ljusare bild av situationen än kvinnor. Det har även höginkomsttagare till skillnad från låginkomsttagare. En majoritet tror att ekonomin är i samma läge om ett halvår. Även här är kvinnor mer skeptiska än män. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Det ekonomiska läget på Island är ganska eller mycket bra. Det anser 65,4 procent av de personer som svarat på MMR:s frågor om situationen. Däremot är det 34,7 procent som uppger att läget är ganska eller mycket dåligt.

Åsikterna om det ekonomiska läget skiljer sig kraftigt mellan olika grupper. De största skillnaderna finns mellan låg- och höginkomsttagare. Bland de islänningar som tjänar minst en miljon isländska kronor i månaden är det 80 procent som säger att läget är gott. Motsvarande andel bland de islänningar som tjänar mindre än 400 000 kronor i månaden är 43 procent.

Låginkomsttagare är i större utsträckning kvinnor än män. Bland kvinnorna är det 40 procent som uppger att läget är dåligt jämfört med 29 procent bland männen.

Andra som har en mer negativ bild av det ekonomiska läget är islänningar bosatta på landsbygden och personer i åldern 18 till 29 år. Invånare i huvudstadsregionen och personer i åldern 50 till 67 år är mer positiva.

Sympatisörer till regeringspartierna Självständighetspartiet och Renässans betraktar i regel läget som ljust. Hela 87 procent svarar att den ekonomiska situationen är god. Bland Framstegspartiets väljare är motsvarande siffra 69 procent, bland Socialdemokraternas väljare 67 procent, bland Gröna vänsterns väljare 57 procent och bland Piratpartiets väljare 55 procent.

De flesta har också ganska goda förhoppningar om framtiden. 56,6 procent uppger att de tror att det ekonomiska läget kommer att vara ungefär som i dag om ett halvår. Här är det 27 procent som tror på en försämring och 16,4 procent som tror på en förbättring.

Mönstret mellan olika väljargrupper är nästan identiskt. Mer tillförsikt finns hos män, islänningar hemmahörande i huvudstadsregionen och höginkomsttagare. Mer tveksamma är kvinnor, låginkomsttagare och personer bosatta på landsbygden.