fredag 26 maj 2017

Vill införa ny sockerskatt på isländsk läsk

En sockerskatt som enbart riktar sig mot läsk. Det föreslår nu tre framstegspartister i en motion. Åtgärden ses som ett nödvändigt steg för att förbättra folkhälsan. Konsumtionen av socker är enligt de tre alltingsledamöterna alldeles för hög. För att få konsumenter att välja mer hälsosamma alternativ vill de beskatta läsk som innehåller socker.

Den genomsnittliga islänningen blir allt tyngre. Isländska barn väger i dag näst mest i hela Europa. Samtidigt ligger konsumtionen av läsk och andra sötsaker långt över det europeiska snittet.

Den dåvarande rödgröna regeringen införde 2013 en sockerskatt som bland annat siktade in sig på läsk. Det handlade om en punktskatt som gjorde att vissa livsmedel blev klart dyrare för konsumenterna. Skatten blev dock kortvarig. Den avskaffades 2015 av den dåvarande högerkoalitionen.

Då var Framstegspartiet med om att riva upp sockerskatten. Nu vill tre av partiets alltingsledamöter - ordföranden Sigurður Ingi Jóhannsson, Elsa Lára Arnardóttir och Silja Dögg Gunnarsdóttir - införa en ny sockerskatt. Och den här gången gäller den enbart läsk.

I förslaget skriver de att det med hänsyn till folkhälsan är nödvändigt att minska konsumtionen av livsmedel som innehåller mycket socker, däribland läsk. Skatteintäkterna ska användas till att informera om nackdelarna med ett stort sockerintag.

En hög sockerskatt tros inte bara vara positiv för folkhälsan. Den ska också minska belastningen på sjukvården.

Vidare skriver de tre framstegspartisterna att undersökningar visar att priset har stor inverkan på konsumtionen av läsk. Därför skulle en skatt som medför stora prishöjningar kunna ha god effekt.

Om motionen får majoritet i alltinget får finansministern och hälso- och sjukvårdsministern i uppdrag att bilda en arbetsgrupp med företrädare från vården och skattemyndigheten. De ska då ta fram ett konkret förslag på hur skatten skulle kunna se ut.