torsdag 22 juni 2017

Árneshreppur vill ha bättre väg för att rädda kommunen

Utan bättre kommunikationer riskerar Árneshreppur att snart stå utan bofast befolkning. Många invånare hoppas att ett vattenkraftverk vid Hvalá ska förbättra både vägar och ekonomi - men det finns också invånare som befarar att det planerade kraftverket skulle förstöra många framtidsmöjligheter. Det framkom nyligen vid ett boendemöte.

Med 46 invånare är Árneshreppur Islands minsta kommun sett till antalet invånare. Det är också landets geografiskt mest isolerade kommun. Ofta är kommunen avskuren från omvärlden under stora delar av vintern eftersom den enda vägen till Árneshreppur inte plogas. Två flygturer i veckan från Gjögur - ofta inställda på grund av dåligt väder - är då enda sättet att resa till och från kommunen.

Före finanskraschen fick Árneshreppur ett löfte om bättre snöröjning under vintern. Men krisen gjorde att anslagen uteblev. Planer finns på att förbättra de mest utsatta sträckorna av vägen, men inga avgörande förbättringar kommer att ske inom de närmaste åren.

Långt gångna planer finns på ett vattenkraftverk vid Hvalá i Ófeigsfjörður. Med en kapacitet på 55 megawatt skulle det bli det i särklass största kraftverket i Västfjordarna.

Många kommuninvånare har stora förhoppningar på kraftverket. De handlar om förbättrade vägar och säkrare energiförsörjning. Även om arbetstillfällena efter att bygget är slutfört bara blir några få skulle det ge kommunen stora intäkter i form av fastighetsskatt.

Men invånarna är långt ifrån eniga. Det finns lokalbefolkning som befarar att ett kraftverk skulle förstöra mer än det skulle hjälpa Árneshreppur. I Ófeigsfjörður finns inte längre några året runt-boende. Men det natursköna området är populärt bland vandrare. Farhågorna handlar om att ett kraftverk skulle förstöra bilden av kommunen som en plats med orörd natur.

Nyligen samlades de bofasta för att diskutera Árneshreppurs framtid. Det råder enighet om att framtiden är osäker. Utan förbättrade kommunikationer riskerar kommunen att snart förlora sina sista helårsboende.

Farhågorna gäller inte bara vägarna. Finnbogastaðaskóli i Trékyllisvík är landets minsta skola. De senaste åren har lärarna bytts ut gång på gång eftersom det varit svårt att hitta personal som vill stanna någon längre tid. Att behålla skolan anses vara nödvändigt för att kunna locka till sig barnfamiljer. Samtidigt är det dyrt att driva en skola där de anställda är lika många som eleverna.

På mötet diskuterades också en rad tänkbara lösningar. Förhoppningen är att en ny sträckning över Veiðileysuháls och en kort tunnel mellan Árnesdalur och Reykjarfjörður skulle kunna göra det möjligt att hålla vägen öppen året runt. I dag är detta två sträckor som snabbt snöar igen och som ofta drabbas av laviner.

Diskussionen om vattenkraft gällde inte bara Hvalá. En idé som diskuterades var ett mindre vattenkraftverk vid Krossnes, en gård som ligger nära Norðurfjörður där kommunens enda butik, bank och bensinpump finns.Värme från Krossnes - en plats som redan är känt för ett utomhusbad på en strand några få meter från Atlanten - skulle också kunna användas för att skapa ett uppvärmt havsbad.

I dag är bönder den största yrkesgruppen i Árneshreppur. Under mötet var det flera som ansåg att villkoren för att ha boskap måste förbättras. Det talades även om vikten av att få fasta fiskekvoter till kommunen. Andra möjligheter som nämndes var fiskodling och buteljering av vatten. En annan idé var att kommunen skulle köpa ett hus som kunde användas av gästande konstnärer.

Andra brister som nämndes var avsaknaden av små bostäder. Inte heller finns det några äldrebostäder. Dessutom är tillgången till sjukvård ytterst begränsad.

Oenigheten bland invånarna blir snart en fråga för kommunfullmäktige. Vesturverk - som står bakom planerna för Hvalá - har lämnat in en ansökan om att få påbörja undersökningar vid den plats som utsetts för kraftverket. Ett ja kommer att innebära markpåverkan som inte går att göra ogjord.

I helgen diskuteras det planerade bygget vid ett nytt möte där bland annat Vesturverk och en rad invånare deltar.

Här kan du läsa mer om det planerade kraftverket vid Hvalá.