onsdag 14 juni 2017

Björn Ingi Hrafnsson kan återvända till politiken

Björn Ingi Hrafnsson kan vara på väg att återvända till kommunpolitiken i Reykjavík. Med ett knappt år kvar till valet sägs han överväga möjligheterna att kandidera för en tvärpolitisk lista. Själv säger Björn Ingi Hrafnsson att han inte fattat något sådant beslut. Hans tidigare karriär som kommunpolitiker för Framstegspartiet slutade abrupt.

De senaste åren har Björn Ingi Hrafnsson skapat ett medieimperium i koncernen Pressan. Genom en rad spektakulära övertaganden har koncernen växt till en av de mest inflytelserika i landet. Men just nu befinner sig Pressan i en akut kris.

De nya investerare som skulle gå in i bolaget hoppade nyligen av sedan skulderna visat sig vara betydligt högre än vad som tidigare varit känt. Samtidigt har köpet av tidskriftsförlaget Birtíngur hävts och på flaggskeppet DV har personal sagts upp och utgivningen bantats till en tidning i veckan.

Planen var att Björn Ingi Hrafnsson skulle försvinna från själva verksamheten men kvarstå som minoritetsägare. Nu basar han alltjämt över nyhetssajten Eyjan. Han är fortfarande också storägare i bolaget.

Före finanskraschen representerade Björn Ingi Hrafnsson Framstegspartiet i kommunfullmäktige i Reykjavík. I hemlighet upplöste han 2007 koalitionen med Självständighetspartiet efter en dispyt om energibolaget Orkuveita Reykjavíkur. Efter att ha lämnat fullmäktige började han jobba för mediekoncernen 365.

När kraschen drabbade Island hösten 2008 hade Björn Ingi Hrafnsson skulder till Kaupþing på 560 miljoner isländska kronor. Lånen beviljades han samtidigt som han ansvarade för 365:s ekonomirapportering. Anställda har berättat att han som redaktör försökte göra rapporteringen om Kaupþing så positiv som möjligt.

Mest känd blev dock Björn Ingi Hrafnsson för sin valkampanj till fullmäktige. Det visade sig nämligen att Framstegspartiet betalat för kostymer och andra kläder för miljonbelopp.

Som medieägare har Björn Ingi Hrafnsson drivit en linje där utredningar med kopplingar till finanskraschen ifrågasätts eller smutskastas. Han har också upphört med den undersökande ekonomijournalistik som kännetecknade DV.

Nu kan Björn Ingi Hrafnsson vara på väg tillbaka till kommunpolitiken i Reykjavík. Uppgifterna kommer från journalisten Eiríkur Jónsson, en sajt som ingår i koncernen Pressan. I artikeln lovordas Björn Ingi Hrafnssons tidigare insatser i fullmäktige. Det sägs bland annat att alla kommuninvånare minns att han kämpade för det fritidskort som barn och ungdomar får.

Stilen - och inte minst omdömena - är otypiska för Eiríkur Jónsson. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, fullmäktigeledamot för Framstegspartiet, tror att det är Björn Ingi Hrafnsson själv som skrivit artikeln, uppger Vísir.

Enligt uppgifterna vill Björn Ingi Hrafnsson grunda en bred tvärpolitisk lista där kandidaterna ställer sig bakom ett antal nyckelfrågor. Skälet uppges vara att den nuvarande oppositionen - Självständighetspartiet och Framstegspartiet - har gjort en svag mandatperiod och i dagsläget tycks ha små möjligheter att ta makten.

Björn Ingi Hrafnssons lista ska enligt uppgifterna framför allt rikta in sig på invånare i Reykjavíks östra delar. Det ska vara en reaktion mot vad som beskrivs som ett för stort fokus på innerstadsfrågor från den styrande koalitionen.

Artikeln skulle kunna vara ett sätt att undersöka reaktionerna på en kandidatur. Björn Ingi Hrafnsson säger till Morgunblaðið att han varken utesluter eller bekräftar att han vill ställa upp i valet:
"Jag har inte tagit något beslut om något sådant."
Frågan är om Björn Ingi Hrafnsson är den som kan leda en lista som fäller det rödgröna styret i Reykjavík. Få skulle beskriva hans tidigare insatser i fullmäktige som någon succé. Turerna kring hans medieimperium har knappast gjort honom populärare. Och inte minst finns det en rad frågor runt hans affärer som han vägrat besvara - inte minst hur övertagandet av DV finansierades.

I en valkampanj kommer Björn Ingi Hrafnsson att åter ställas inför samma frågor. Utan några bättre svar än de som getts hittills är det svårt att se hur han skulle kunna lyckas flytta fokus till sakpolitik från de egna affärerna.

Här kan du läsa mer om Björn Ingi Hrafnsson.