måndag 26 juni 2017

Dagens citat

"I hela mitt liv tror jag inte att det ekonomiska läget har varit bättre. Vi har full sysselsättning och mer än så, livsvillkoren håller på att förbättras och räknas i tvåsiffriga tal på ett år. Vi har mycket större reservfonder överallt, en mycket större valutareserv än vad vi någon gång har haft förutom möjligen proportionellt i slutet av andra världskriget. Vi har mycket mer eget kapital i bankväsendet, mycket mer löst kapital. Vi har ett handelsöverskott och det rejält och vi har mer tillgångar i utlandet än vad vi är skyldiga. Så jag kan inte minnas efter något liknande och ovanligt bra."

Centralbankschefen Már Guðmundsson i RÚV om det ekonomiska läget på Island.