fredag 9 juni 2017

Dagens citat

"Från att jag tog över så har vi arbetat med en respons- och skyddsplan mot eventuella terrorattentat. Enligt rikspolisstyrelsens bedömning ser det tack och lov ut som att det är liten sannolikhet för terrorattentat här, men det är trots det inte uteslutet. Vi arbetar med det både i samarbete med Nato, där vi deltar aktivt i arbetet med koppling till terrorhotet, och även här hemma försöker vi att göra jobbet så bra som vi kan för att försöka förebygga det hot som är lika förskräckligt som erfarenheter visar och som vi ser i nyheter från grannländer. Sådana saker kan alltid ske och vi måste vara beredda på det."

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i RÚV om terrorhotet mot Island - läs mer här.