fredag 9 juni 2017

Ger klartecken för uthyrning genom Air Bnb i Reykjavík

Den som hyr ut bostäder genom Air Bnb behöver inte få samtycke från samtliga i bostadsrättsföreningen. Det fastslår Hæstiréttur Íslands i en dom som kan bli prejudicerande. Fallet gäller en ägare som har tre lägenheter i centrala Reykjavík till ständig uthyrning genom Air Bnb. Rätten river därmed upp ett tidigare beslut från Héraðsdómur Reykjavíkur.

I Reykjavík fanns i början av året 5 299 bostäder som hyrdes ut genom Air Bnb. Mörkertalet är sannolikt stort eftersom uthyrningen till största delen sker svart. Bara 154 personer hade sökt och fått tillstånd för uthyrningen.

Utbudet av bostäder genom Air Bnb har ökat med hela 68 procent under det senaste året. Under årets tre första månader bokades 113 033 övernattningar bara genom Air Bnb.

Uthyrningen möter ofta motstånd. Ett vanligt klagomål är att bostäder köps upp för att kunna hyras ut till turister - något som medför att det finns allt färre tillgängliga bostäder i centrala Reykjavík. Ett annat vanligt klagomål är från grannar till uthyrare. Ofta klagar de på ständig trafik till och från bostäderna.

Men en ny dom från Hæstiréttur Íslands signalerar att grannarna kan få vänja sig. Domstolen river nämligen upp en tidigare dom från Héraðsdómur Reykjavíkur.

Fallet gäller en ägare som har tre lägenheter på Vatnsstígur i Skuggahverfi i Reykjavík. De tre bostäderna hyrs ut till turister året runt. Ägarna har de tillstånd som krävs för uthyrningen och skattar också för inkomsterna.

Bostadsrättsföreningen valde att vända sig till domstol. Den ansåg att ägarna behövde få samtliga medlemmars samtycke för att få hyra ut lägenheterna. I Héraðsdómur Reykjavíkur fick de rätt. Om den domen hade fastställts hade det sannolikt inneburit ett hårt slag mot de ägare som hyr ut genom Air Bnb och liknande sajter.

Domen från Hæstiréttur Íslands kan bli prejudicerande. Men frågan behöver inte vara avgjord för gott.

Domstolen anser inte att ägarnas uthyrning ska vara otillåten. Den anser dock inte att hela bostadsrättsföreningen har rätt att säga sitt i frågan. I den ingår totalt sju hus fördelade på 79 lägenheter med totalt 112 ägare. Enligt Hæstiréttur Íslands är det bara de tre delföreningarna i de tre aktuella husen som har rätt att vända sig till domstol.

De tre lägenheterna finns på Vatnsstígur 15, 19 och 21. Boende i de övriga husen - på Vatnsstígur 13 och 17, på Lindargata 31 och 33 och på Skúlagata 12 - har alltså inte rätt att driva en process som rör de tre aktuella husen på Vatnsstígur. Skälet är att bostadsrättsföreningen är indelad i flera mindre delföreningar med en delförening för varje hus.

I dagsläget kan alltså uthyrningen fortsätta som tidigare. Eftersom inte samtliga boende anses berörda kan ägarna inte heller tvingas be dem om samtycke.

De berörda bostadsrättsföreningarna kan dock få saken prövad på nytt. De har möjlighet att vända sig till Héraðsdómur Reykjavíkur ännu en gång med krav på samtycke. Gårdagens dom innebär inte att Hæstiréttur Íslands kategoriskt sagt nej till att ständig uthyrning till turister kräver tillstånd.

Här kan du läsa mer om turerna kring uthyrning genom Air Bnb och här kan du läsa domen i sin helhet.