torsdag 22 juni 2017

Invandringen till Island ökar till ny rekordnivå

Var tionde invånare på Island är nu invandrare. Och var tolfte är första eller andra generationens invandrare. Den i särklass största invandrargruppen är polacker. I Kjalarnes i Reykjavík är nu invandrarna i majoritet. Den kommun som har den största andelen invandrare är Mýrdalshreppur. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Det ekonomiska uppsvinget har också ökat efterfrågan på arbetskraft. Så sent som 2012 utgjorde invandrare 8 procent av befolkningen i landet. Nu har den stigit till 10,6 procent. Det är den högsta andelen någonsin. Ett år tidigare var motsvarande siffra 9,6 procent.

Vid årsskiftet bodde 35 997 invandrare på Island. Året tidigare var antalet 31 812 personer.

Även andra generationens invandrare - personer som är födda i landet av två personer som båda är invandrare - ökar. Vid årsskiftet fanns 4 473 andra generationens invandrare på Island. Ett år tidigare var siffran 4 158 personer.

Tillsammans utgör första och andra generationens invandrare 12 procent av befolkningen. Vidare är det 6,8 procent som har utländsk bakgrund - vilket enligt Hagstofa Íslands definition innebär att personen är född utomlands av föräldrar som båda är födda på Island eller att en personens föräldrar är född i utlandet.

Polacker är den i särklass största invandrargruppen. De utgör 38,3 procent av alla invandrare på Island. Därefter följer Litauen med 5,2 procent och Filippinerna med 4,5 procent.

Under 2016 var det 703 personer - varav 411 kvinnor och 292 män - som fick isländskt medborgarskap. Av dessa hade 224 personer tidigare polskt medborgarskap.

Landets mest invandrartäta kommun är Mýrdalshreppur på södra Island. Där är 28 procent av invånarna invandrare. Två kommuner - Skorradalshreppur och Árneshreppur - har inga invandrare.

I Reykjavík finns totalt 17 497 invandrare, vilket motsvarar 14 procent av den isländska huvudstadens befolkning. Antalet invandrare är ojämnt fördelade över olika stadsdelar.

Flest invandrare i Reykjavíks kommun finns på Kjalarnes. Där är hela 53 procent av invånarna födda i utlandet av två föräldrar som inte är islänningar. Färst invandrare finns i Staðahverfi - bara 2,7 procent.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning.