fredag 16 juni 2017

Islands äldsta kooperativ går i graven

Efter 135 år går Kaup­fé­lag Þing­ey­inga i graven. Men sedan 1999 har kooperativet inte haft någon verksamhet. Då tvingades Kaup­fé­lag Þing­ey­inga att ställa in betalningarna. Tillgångarna räckte dock för att betala alla skulder. Nu har medlemmarna beslutat att formellt lägga ned kooperativet. Att hålla det vid liv kostar för mycket.

Den 20 februari 1882 bildades kooperativet Kaup­fé­lag Þing­ey­inga i Þverá i Laxárdalur. I Húsavík drev det mjölkproduktion, slakteri och butik. 1999 var det ekonomiska läget så dåligt att det tvingades att ställa in betalningarna. Genom att sälja tillgångar som mejeriet och slakteriet till Kaupfélag Eyfirðinga kunde alla fordringsägare få betalt.

Sedan dess har kooperativet - som hunnit bli Islands äldsta - närmast existerat enbart på pappret. Trots detta har det över tusen medlemmar. Även om verksamheten upphört föreskriver stadgarna att det måste hållas årsmöten. Eftersom kooperativet inte har några intäkter har vissa medlemmar gått in med egna pengar för att hålla det vid liv och för att kunna genomföra årsmöten.

Medlemmarna har nu vid två möten röstat för att lägga ned Kaup­fé­lag Þing­ey­inga. Det talades om att gå ihop med Kea, ett annat anrikt kooperativ med bas i Akureyri. Men av den idén blev det inget. I stället går alltså Kaup­fé­lag Þing­ey­inga i graven efter 135 år.