måndag 26 juni 2017

Kapten för amfibiebåt åtalas för dödsolycka vid Jökulsárlón

Kaptenen hade inte tillstånd att köra amfibiebåten Jaki i Jökulsárlón. Dessutom var båtens backkamera trasig och säkerhetsrutinerna bristfälliga. Det är enligt Rannsóknarnefnd samgönguslysa anledningen till den dödsolycka som inträffade vid glaciärlagunen för två år sedan. Kaptenen har nu åtalats för vållande till annans död.

Det var i augusti 2015 som en kanadensisk kvinna omkom vid Jökulsárlón. Kvinnan och ytterligare två familjemedlemmar hamnade under amfibiebåten Jaki när den backade. Kvinnan krossades under ett av hjulen och avled omedelbart. De övriga familjemedlemmarna skadades bara lindrigt.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa pekar nu ut en rad brister hos Jökulsárlón ehf, det företag som äger olycksbåten. I en rapport efterlyser nämnden inte bara en rad förbättringar. Den lägger också ansvaret för dödsolyckan på bristande säkerhetsrutiner hos företaget.

Jakis kapten var 22 år vid tiden för olyckan. Han hade inte rätt att köra båten. Han hade tillstånd att köra fartyg med en vikt upp till 30 ton, men hade behövt ett tillstånd för båtar upp till 65 ton. Ombord fanns 24 passagerare. Kaptenen hade dock bara rätt att transportera högst tolv personer.

Enligt rapporten trodde sig kaptenen ha de tillstånd som krävdes. Två år senare jobbar han fortfarande åt Jökulsárlón ehf. - och han har inte skaffat de tillstånd som nämnden anser vara nödvändiga.

Olyckan inträffade när båten backade. Vid tiden för olyckan var det rörigt och bullrigt på platsen. Skälet var att en helikopter landade just intill. Det ska ha varit den som familjen tittade på och därför såg de inte att amfibiebåten backade mot den. Inte heller gav båten ifrån sig något varningsljud när den backade.

Båtens backkamera fungerade inte och hade enligt nämnden varit trasig en tid. På marken fanns en person som hade i uppgift att kontrollera så att ingen stod i vägen när båten backade. Varken denna person eller kaptenen försäkrade sig enligt utredningen om att det verkligen var fritt fram att köra.

Nämnden listar en rad brister på själva olycksplatsen. Båtar, passagerare och andra besökare fanns på samma område vid lagunen. Där fanns inga markeringar eller avspärrningar för den plats där båten vände och backade. För den som inte tidigare varit vid Jökulsárlón fanns det inget sätt att veta att området bakom amfibiebåten kunde vara farligt.

Bristerna fanns inte bara hos Jökulsárlón ehf. Nämnden pekar ut otillräcklig infrastruktur vid glaciärlagunen som en förutsättning för olyckan. Bland annat är det nödvändigt att skapa en särskild landningsplats för helikoptrar så att de inte landar på den grusplan där parkering, servicebyggnader och amfibiebåtar finns.

I detaljplanen för området ges klartecken till byggnader som i sig skulle förbättra säkerheten. En långvarig fejd mellan markägarna har i flera år stoppat alla nybyggen. Nämnden uppmanar ägarna att påbörja förbättringar så snart som möjligt.

Kaptenen, som i dag är 24 år, åtalas nu för vållande till annans död, ett brott som kan ge upp till sex års fängelse. Rättegången inleds klockan 11 i dag i Héraðsdómur Austurlands i Egilsstaðir. Den omkomna kvinnans familj kommer att kräva skadestånd.

Ingen från Jökulsárlón ehf. har uttalat sig om den utredning som lägger ansvaret för olyckan på bristande säkerhet hos företaget. I ett pressmeddelande skriver företaget att rutinerna nu förändrats och att en liknande händelse därför inte ska kunna inträffa igen. Där sägs inget om varför kaptenen fortfarande kör båten utan nödvändiga tillstånd:
"Olyckan var en konsekvens av ett händelseförlopp som inleddes med att en privathelikopter landade inne på Jökulsárlón ehf:s aktivitetsområde. Från olycksdagen har bolaget gått igenom säkerhetsfrågor i området för att säkra att en olycka som denna aldrig kan hända igen. Bolaget kommer nu att ingående granska Rannsóknarnefnd samgönguslysas rapport. Området vid Jökulsárlón ägs nu helt och hållet av isländska staten. Det är otroligt viktigt att uppbyggnad vid området börjar så snart som möjligt i enlighet med gällande detaljplan."
Michael Boyd, make till den kvinna som omkom när hon blev överkörd av amfibiebåten Jaki, välkomnar åtalet mot kaptenen. Han säger till RÚV att det är uppenbart att Jökulsárlón ehf. inte hade tillräcklig säkerhet på platsen:
"Detta var en konsekvens av att det inte vidtagits några säkerhetsåtgärder vid Jökulsárlón. Det fanns inga varningsskyltar, inga avspärrningar i området och för få anställda på platsen. Jag förstår att det enligt isländsk lag inte ställs krav på backkameror i amfibiebåtar. Den fanns men i denna båt fungerade den inte. Uppenbarligen undersökte ingen ordentligt om det fanns människor bakom fordonet."
Här kan du läsa mer om dödsolyckan vid Jökulsárlón.