tisdag 27 juni 2017

Kapten på olycksbåt förnekar vållande till annans död

Kaptenen på amfibiebåten Jaki nekade i går till att ha vållat en kanadensisk kvinnas död i en olycka för två år sedan. Kvinnan hamnade under ett av båtens hjul när den backade och omkom omedelbart. Hennes familj krävde enligt åtalet kaptenen på drygt 43 miljoner isländska kronor i skadestånd, men drog i går tillbaka kravet när rättegången inleddes i Héraðsdómur Austurlands.

Det var den 27 augusti 2015 som en dödsolycka inträffade vid Jökulsárlón. En kanadensisk familj stod bakom amfibiebåten Jaki när den backade för att köra ned i glaciärlagunen. Den 59-åriga kvinnan i familjen hamnade under det högra bakhjulet och krossades av tyngden. Hon omkom omedelbart.

I fredags offentliggjordes Rannsóknarnefnd samgönguslysas utredning om olyckan. Den pekade ut flera brister hos Jökulsárlón ehf, det bolag som äger Jaki. Kaptenen hade - och har fortfarande inte - rätt att köra en båt av Jakis storlek. Varken kaptenen eller en annan anställd på marken gjorde enligt utredningen tillräckligt för att förvissa sig om att ingen stod i vägen när båten backade.

Nämnden ansåg vidare att säkerheten i området var bristfällig på flera punkter. Det saknades såväl avspärrningar som varningsskyltar. Dessutom var Jakis backkamera ur funktion.

Kaptenen, som vid tiden för olyckan var 22 år, står nu åtalad för vållande till annans död. Enligt åklagaren var kaptenen oförsiktig i samband med att båten backade. Om han döms riskerar han upp till sex års fängelse.

När rättegången inleddes i Héraðsdómur Austurlands i går sade kaptenen att han var oskyldig. Åklagaren krävde utöver att mannen skulle dömas till ett straff att han även skulle förlora körkortet och stå för alla rättegångskostnader.

Kvinnans familj krävde enligt åtalet kaptenen på drygt 43 miljoner isländska kronor i skadestånd. Av den totala summan var 26 miljoner till maken och 5,5 miljoner till den son som var med på olycksresan. Familjens två döttrar krävde 4 miljoner var.

De anhöriga backade i går från sina krav. Det framkom i ett mejl som skickades till domstolen just före rättegångens början. De ska ha kommit överens med Jökulsárlón ehf:s försäkringsbolag om ekonomisk ersättning. Vad den uppgörelsen består i är inte känt.

Den åtalade kaptenens försvarare ansåg inte att han kunde hållas ansvarig för olyckan. Han ska till arbetsgivaren ha gett korrekt information om vilka fartyg han fick köra. Jökulsárlón ehf. ska då ha sagt att de tillstånd han hade var tillräckliga.

Vidare uppgav försvaret att det - precis som utredningen fastslog - fanns en rad säkerhetsbrister vid Jökulsárlón. Ansvaret för dessa var inte kaptenens. Därför hävdade försvararen att kaptenen borde frias.

Rättegången fortsätter efter sommaren. Då kommer försvaret att presentera sin bild av händelseförloppet och av förhållandena på olycksplatsen.

Här kan du läsa mer om dödsolyckan vid Jökulsárlón.