onsdag 7 juni 2017

Kommuner på Suðurnes närmar sig samgående

Sandgerði och Garður tar allt fler steg mot ett samgående mellan kommunerna. Men Reykjanesbær - jättekommunen på Suðurnes - bjuds inte in till diskussionerna. Anledningen är de enorma skulder som i dag belastar kommunen. Men kommunchefen Kjartan Már Kjartansson anser att ett samgående är oundvikligt.

På Suðurnes - det sydvästra hörnet av Island öster om huvudstadsregionen - finns i dag fem kommuner. Störst är Reykjanesbær med 16 350 invånare. Därefter följer Grindavík med 3 218 invånare, Sandgerði med 1 708 invånare, Garður med 1 511 invånare och Vogar med 1 206 invånare.

De fem kommunerna skulle tillsammans bli landets fjärde största. Större är bara Reykjavík, Kópavogur och Hafnarfjörður.

Genom åren har en rad samgåenden mellan kommunerna på Suðurnes skett. Reykjanesbær bildades exempelvis 1994 när Keflavík, Njarðvík och Hafnir gick ihop.

Nu diskuterar Garður och Sandgerði en sammanslagning. Frågan behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden i veckan. Förslaget är att en nämnd tillsätts för att utreda konsekvenserna av ett samgående. Om det får klartecken i bägge kommunerna ska utredningen vara klar till hösten.

Därefter blir det på nytt upp till kommunerna att ta ställning till ett samgående. För att kunna genomföra en sammanslagning krävs stöd från en majoritet i en folkomröstning i bägge kommunerna. Den skulle kunna hållas till hösten. I kommunalvalen i maj nästa år skulle den nya kommunen välja ett första gemensamt fullmäktige.

Reykjanesbær - som gränsar till bägge kommunerna - har inte bjudits in till diskussionerna. Reykjanesbær är Islands mest skuldsatta kommun och har bland annat tvingats till en rad avgifts- och skattehöjningar för att öka intäkterna.

Kjartan Már Kjartansson är kommunchef i Reykjanesbær. Han säger till RÚV att han har förståelse för att den skuldtyngda kommunen inte deltar i överläggningarna. Samtidigt anser han att det på sikt är oundvikligt att de fem kommunerna i regionen går ihop:
"Det är det enda vettiga. Jag har ibland sagt att om området väster om Straumsvík vore en kommun i dag och om det kom någon med en idé om att dela upp det i fem kommuner så skulle samma person tveklöst betraktas som mycket underlig. Arbetsmarknadsmässigt, geografiskt och med hänsyn till kommunikationer så är detta enligt min mening det enda vettiga."
Här kan du läsa mer om Reykjanesbærs skulder.