fredag 30 juni 2017

Minister vill inte göra guide till skyddad yrkestitel

Det är inte aktuellt att göra guide till en skyddad yrkestitel. Det uppger näringsminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir i ett interpellationssvar. Ett skäl är att ett sådant steg skulle kunna göra att titeln inte skulle kunna användas av guider som arbetat i många år men saknar formell utbildning. Däremot kan hon tänka sig att ställa särskilda krav på vissa typer av guider.

Den växande turismen till Island har gjort att allt fler utländska bussföretag med utländska guider är verksamma i landet. Många av guiderna har lång erfarenhet av att arbeta som reseledare. Men det finns också uppgifter om att enstaka guider har ytterst begränsade kunskaper om Island.

Inom branschen är det ofta guider som leder kinesiska grupper som pekas ut. Ett allt större antal guider har utbildats på Island, men det finns många berättelser om reseledare som knappt satt sin fot i landet och inte har lärt sig mycket mer än vad som går att läsa i en guidebok.

En sådan berättelse som i branschen utvecklats till något av en sann vandringssägen handlar om en guide som parkerade med sin grupp vid Skútustaðir vid Mývatn. Syftet med stoppet var att gruppen skulle titta på de unika pseudokratrar som kallas Skútustaðagígar.

De jättelika pseudokratrarna ligger bara några meter från parkeringsplatsen. Guiden själv visste dock inte riktigt vad de var för något. Innan guiden kunde ta hand om gruppen fick guiden helt enkelt rådfråga andra reseledare om pseudokratrarna så att den kunde peka ut dem för resenärerna.

Berättelser som denna har lett till en diskussion om att göra guide till en skyddad yrkestitel. Det har också diskuterats att bara guider som auktoriserats skulle få leda resor på Island.

I en interpellation till näringsminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir undrar Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir om regeringens inställning till förslaget. Svaret från ministern är att det inte är aktuellt att skydda yrkestiteln i dagsläget.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir skriver att en skyddad yrkestitel skulle medföra en rad problem. I branschen finns personer som har lång erfarenhet av att leda resor. Då de i många fall saknar formell utbildning skulle de inte ha rätt att kalla sig guider. Därför skulle en skyddad titel kunna få motsatt effekt.

Visserligen skulle guider kunna vända sig till myndigheterna för klartecken att använda titeln. Det skulle exempelvis kunna ställas krav på erfarenhet som skulle kunna kompensera för avsaknaden av formell utbildning. Guider skulle också kunna auktoriseras genom ett särskilt prov. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ifrågasätter dock om det skulle finnas någon samhällsekonomisk vinst med detta.

Om det skulle bli aktuellt med en auktorisering vill Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir att flera andra krav ska uppfyllas. Det gäller bland annat kunskaper om säkerhet.

I vissa fall skulle särskilda krav kunna ställas på guider. Det handlar enligt Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir om guider som exempelvis är verksamma inom nationalparker och i krävande miljöer som på glaciärer. Där kan det vara extra viktigt att ha kunskaper om lokala förhållanden, väder med mera.