tisdag 13 juni 2017

Parkeringsavgifter införs vid Dettifoss och Skaftafell

Inom kort införs parkeringsavgifter vid Dettifoss och Skaftafell. Avgiften blir 500 isländska kronor för personbilar. Pengarna ska gå till service som toaletter. Även vid Jökulsárlón planerar nationalparken Vatnajökull att börja ta betalt av besökare. Samma planer har de privata markägarna av Kolugljúfur.

Ny lagstiftning ger nationalparken Vatnajökull möjlighet att ta betalt för vissa tjänster. Nu har nationalparkens ledning tagit beslut om att införa parkeringsavgifter vid Dettifoss och Skaftafell. I år väntas omkring 900 000 besökare till Skaftafell och 600 000 besökare till Dettifoss.

Avgiften blir 500 isländska kronor per bil och dygn. Avgiftsnivån kommer att bli samma som vid Þingvellir. Det innebär att det kommer att kosta mer för större fordon som bussar och minibussar.

Redan under juni kommer det att börja kosta att parkera vid Dettifoss och Skaftafell. Intäkterna ska gå till service som toaletter, parkeringsplatser och naturvård.

Planer finns även på att börja ta betalt för att parkera vid Jökulsárlón. Just nu skapas fler parkeringsplatser vid glaciärlagunen. Området ingår dock ännu inte formellt i nationalparken Vatnajökull. Innan dess kan parkeringsavgifter inte införas eftersom den lagstiftning som ger staten rätt att ta betalt enbart gäller inom nationalparken.

Nationalparkens ledning vill också se över den befintliga detaljplanen för området. Den pågående utbyggnaden av parkeringen har redan fått klartecken från kommunen Hornafjörður. Nationalparken vill undersöka hur möjligheterna för utbyggnad kring Jökulsárlón ser ut.

Ett beslut om Jökulsárlón som en del av nationalparken kan komma inom de närmaste månaderna. Frågan är dock inte okomplicerad. Just nu pågår en juridiskt tvist mellan staten och ett privatägt bolag som anser sig ha rätt att köpa marken. Bolaget hävdar att staten inte utnyttjade sin förköpsrätt inom tidsramarna.

Det kommer fortfarande att vara förbjudet att stanna över natten vid Jökulsárlón. Däremot godkänner nationalparken kajakturer i lagunen. Företaget som får klartecken är Iceguide ehf.

En annan plats där avgifter kommer att införas är i Kolugljúfur vid Víðidalsá på nordvästra Island. Men här är det inte staten som tänker ta betalt. I stället är det de privata markägarna som vill börja ta ut en avgift av besökare.

Örn Óli Andrésson, bonde på gården Bakki, säger i Morgunblaðið att allt fler besökare kommer till platsen. Han är rädd för att allvarliga olyckor kan inträffa vid ravinen:
"Vi har känt stor oro över att olyckor kan ske här. Turister går fram till den yttersta kanten och står dessutom på bron där många bilar kör."
Här kan du läsa mer om parkeringsavgifter vid Jökulsárlón.