lördag 24 juni 2017

Skagafjörður och Skagabyggð på väg mot samgående

Skagabyggð och Skagafjörður kan bli nästa isländska kommuner som går ihop. Efter informella diskussioner om ett samgående börjar nu formella förhandlingar om ett samgående. De två kommunerna inbjuder även andra grannkommuner på nordvästra Island att delta. Förhandlingarna börjar i juli.

De senaste åren har inga förändringar skett bland Islands 74 kommuner. Men inför kommunalvalet nästa vår kan det förändras. I sydväst närmar sig Garður och Sandgerði ett samgående. Nu tar Skagabyggð och Skagafjörður i nordväst samma steg.

På sikt kan dessutom Árneshreppur tvingas gå ihop med en granne eftersom kommunen inte längre har de nödvändiga 50 invånarna som krävs för fortsatt kommunal självständighet.

Under en tid har informella diskussioner pågått mellan Skagabyggð och Skagafjörður. Nu har kommunstyrelserna i ett beslut valt att påbörja formella förhandlingar om ett samgående. De bjuder också in andra grannkommuner i regionen att delta i förhandlingarna.

Trots att Skagafjörður och Skagabyggð är grannar är kommunerna ganska olika. Skagabyggð har 101 invånare. Kommunen bildades 2002 vid ett samgående mellan Skagahreppur och Vindhælishreppur. Skagabyggð är den glesbygd som omger Skagaströnd, en tätort som inte ingår i kommunen. Lantbruk är den främsta sysselsättningen i Skagabyggð.

Lantbruket är mycket viktigt även i Skagafjörður, men här bor 3 932 invånare. Av dessa bor 2 564 i huvudorten Sauðárkrókur. Här finns dessutom tätorterna Hofsós med 146 invånare, Varmahlíð med 128 invånare och Hólar med 76 invånare. Skagafjörður bildades 1998 när elva kommuner gick ihop.

Om ett beslut om samgående tas snabbt och får klartecken i en folkomröstning kan kommunerna gå ihop vid årsskiftet. Ett gemensamt kommunfullmäktige kan därefter väljas till våren.

Här kan du läsa mer om planerna på ett samgående mellan Sandgerði och Garður.