lördag 24 juni 2017

Större isländska fiskekvoter för torsk, kolja och sej

Fiskekvoterna för torsk, kolja och sej höjs nästa år. Men för den isländska sillen väntas ett nästan halverat fiske eftersom beståndet är fortsatt svagt. Bestånden av de flesta arterna i havet runt Island är dock starka. Hållbarhet och långsiktighet ska fortsätta att vara en ledstjärna för fisket. Det uppger fiske- och jordbruksminister Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir i sitt första kvotbeslut.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir tog över som fiske- och jordbruksminister vid regeringsskiftet i januari. I går beslutade hon om kvoterna för det kommande fiskeåret som inleds den 1 september. Det är alltså hennes första kvotbeslut.

Precis som företrädarna följer hon råden från fiskevårdsmyndigheten Hafrannsóknastofnun. I flera fall utfärdar hon kvoter som ligger strax under myndighetens rekommendationer. I ett pressmeddelande uppger Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir att det isländska fisket ska fortsätta att präglas av hållbarhet och långsiktighet.

Den stora majoriteten av bestånden runt Island mår bra. Därför höjs kvoterna för ekonomiskt viktiga arter som torsk, kolja och sej. Inte minst är det för branschen en god nyhet att mer kolja får fiskas nästa år. Beståndet har under en längre tid haft problem med dålig återväxt, men nu ökar koljan på nytt.

Torsk är den i särklass viktigaste arten. Nästa fiskeår blir kvoten 255 172 ton, vilket kan jämföras med 244 000 ton under det innevarande fiskeåret. Myndighetens rekommendation var något högre.

Kvoten för kolja blir 39 890 ton jämfört med 34 600 ton i år. Kvoten för sej blir 60 237 ton jämfört med 55 000 ton i år. Även när det gäller kolja utfärdar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir en kvot som ligger något under rekommendationen från Hafrannsóknastofnun.

Andra arter där fångstkvoterna blir större är bland annat marulk och guldlax.

Beståndet av den sill som förökar sig längs den isländska kusten är svagt på grund av sjukdomar som drabbat arten. Därför sänks fiskekvoten rejält. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir väljer att nästan halvera fisket - från 63 000 ton i år till 38 712 ton nästa år.

Här kan du läsa mer om det isländska fisket.