onsdag 14 juni 2017

Västmannaöarna kan bli hem för vitval från zoo i Kina

Västmannaöarna kan bli ett nytt hem för vitval. Kommunen och djurparksföretaget Merlin Entertainment undersöker nu möjligheterna att flytta tre vitvalar från ett zoo i Shanghai till Hemön. En flytt skulle enligt kommunen ge turismen ett rejält lyft. Vitvalarna skulle också skapa förutsättningar för ett stort akvarium.

Det är snart tjugo år sedan späckhuggaren Keiko återvände till isländskt vatten. Vid Hemön skulle Keiko återanpassas till frihet efter nästan ett helt liv i fångenskap i amerikanska djurparker. Späckhuggaren lyckades dock aldrig lära sig de naturliga beteenden som glömts i fångenskapen.

Keiko dog av lunginflammation i december 2002. Späckhuggaren hade då simmat till Norge, men visade även där mer intresse för människor än för naturliga beteenden. Politiker från Västmannaöarna har utan framgång försökt få tillbaka kroppen för att kunna ställa ut den.

Hittills är Keiko den enda djurparksvalen som fått återvända till Island. För några år sedan diskuterades möjligheterna att ta tillbaka Tilikum, en späckhuggare som levt nästan hela sitt liv i nordamerikanska djurparker. Under denna tid var Tilikum inblandad i inte mindre än tre dödsfall där skötare dränktes.

Då bedömdes möjligheterna till en framgångsrik återanpassning till ett liv i det fria vara små. Nu vill kommunen göra ett nytt försök.

Men den här gången kommer vitvalarna inte att släppas fria. Enligt kommunen finns det inget hopp om att de ska kunna återanpassa sig till ett liv i havet efter att ha levt sina liv i djurparker.

Det senaste dryga året har Västmannaöarna förhandlat med Merlin Entertainment, ett bolag som driver djurparker i en rad olika länder. Diskussionerna gäller tre vitvalar som finns i en djurpark i kinesiska Shanghai.

Det var bolaget som tog kontakt med kommunen. Skälet är att Merlin Entertainment, som nyligen köpte djurparken i Shanghai, inte vill hålla vitvalar i fångenskap. Därför vill företaget ge djuren en chans till ett bättre liv.

Kommunen skriver i ett pressmeddelande att den ser positivt på idén. Om den blir verklighet skulle den inte bara ge turismen till Västmannaöarna ett lyft. Det rör sig också om ett projekt som skulle gynna forskning och djurskydd:
"En del av detta projekt har varit att söka vägar till att berätta dessa unika djurs historia, denna valart som helhet och andra regionala havsdjur. Alla ingångsvägar till sådant har djurens välmående som ledstjärna och särskild vikt läggs på att visa djurens naturliga beteende och att för dem skapa den naturligaste miljön. På så sätt berättas deras historia med respekt för djuren i den kedja som naturen utgör."
En idé som finns är att bygga ett stort akvarium i Hemöns hamn. Där skulle vitvalarna placeras i en bassäng som skulle kunna konstrueras av en del av hamnen. Utöver en utställning om vitvalen skulle akvariet kunna bli ett hem åt lunnefågelungar som av olika skäl inte skulle klara sig i naturen.

Merlin Entertainment har även tagit kontakt med Matvælastofnun. Myndigheten ska ha gett klartecken till en flytt. Sannolikheten för att vitvalarna skulle föra med sig sjukdomar anses vara låg. Annars hade myndigheten förmodligen sagt nej. Även fiskedepartementet har sagt ja.

Fler klartecken behövs dock för att flytten ska kunna genomföras. Även miljöminister Björt Ólafsdóttir och miljömyndigheten Umhverfisstofnun måste godkänna projektet.

Vitval syns sällan till på Island. Arten håller i regel till i betydligt nordligare vatten. Vitvalen kan bli upp till 5,5 meter lång och väga upp till 1,5 ton.

Här kan du läsa mer om diskussionerna på att låta Tilikum återvända till Island.