tisdag 13 juni 2017

Vindar förde giftiga vulkangaser tillbaka till Island

Vulkangaserna från utbrottet vid Holuhraun försvann inte för gott från Island när de blåste mot Europa. Gaserna följde med vindarna tillbaka till Island - och bidrog till att höja halten av giftig svaveldioxid. De prognoser som gjordes för spridningen av vulkangaser tog inte hänsyn till gaser som återvände. Det visar en forskarstudie publicerad i Earth and Planetary Science Letters.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun pågick i ett halvår. När det upphörde i februari 2015 hade utbrottet inte bara skapat det största lavaområdet i landet sedan Laki 1783. Lavafältet mätte 78 kvadratkilometer.

Men utbrottet var också det gasrikaste sedan Laki. Totalt producerades 11 miljoner ton svaveldioxid under det halvårslånga utbrottet.

I befolkade områden närmast Holuhraun var det många invånare som klagade på försämrad hälsa. Situationen var värst för astmatiker. I Höfn uppmättes som mest 21 000 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft. Gränsvärdet ligger på 350 mikrogram i timmen.

Ofta förde vindarna vulkangaserna mot det europeiska fastlandet och de brittiska öarna. Men periodvis blåste de också mot Grönland och mot övriga Nordamerika.

Vad som tidigare inte varit känt är att svaveldioxid och andra giftiga vulkangaser i stor utsträckning blåste tillbaka till Island. I Veðurstofa Íslands dagliga gasprognoser togs ingen hänsyn till återvändande gaser. Det var ett skäl till att myndighetens prognoser vid vissa tillfällen var missvisande.

I studien publicerad i den vetenskapliga tidskriften Earth and Planetary Science Letters nämns en period i Reykjavík som exempel. I nästan tre veckor förutspådde Veðurstofa Íslands god luftkvalitet. Ändå översteg halterna av svaveldioxid gränsvärdena under hela denna tid. Skälet var enligt forskarna att återvändande gaser var ett då okänt fenomen.

Under denna tid fanns det Reykjavíkbor som klagade på dålig luft. De upplevde en stickande känsla i bland annat mun, näsa och ögon.

Forskarna tog prover på tre platser: vid kratern vid Holuhraun, i Reykjahlíð tio mil från Holuhraun och i Reykjavík tjugofem mil från Holuhraun. I Reykjahlíð överskreds gränsvärdet 88 gånger och i Reykjavík 34 gånger.

Här kan du läsa mer om utbrottet vid Holuhraun.