fredag 7 juli 2017

500 asylsökande till Island hittills i år

Hittills i år har 500 personer sökt asyl på Island. Det är ett nytt rekord för det första halvåret - och nästan en dubblering jämfört med 2016. I år kan det totala antalet asylsökande komma att stiga till 2 000 personer. Omkring hälften av ansökningarna kommer från personer bosatta på Balkan. Det visar statistik från Útlendingastofnun.

Förra året kom 1 132 asylsökande till Island. Det var det högsta antalet någonsin. Enligt Útlendingastofnun pekar allt mot att det rekordet kommer att passeras med bred marginal i år. Under första halvåret kom 500 asylsökande. Det är en ökning med 80 procent jämfört med samma period 2016. Då var det 275 som sökte asyl.

Normalt är det också betydligt fler som kommer under det andra halvåret. Útlendingastofnun förutspår att det totala antalet asylsökande under 2017 kan komma att bli omkring 2 000 personer - och kanske till och med ännu fler.

Under juni anlände 130 asylsökande till Island. Av dessa var 78 procent män och 22 procent kvinnor. Vidare var 85 procent vuxna och 15 procent hade inte fyllt 18 år.

De personer som sökte asyl kom från nitton olika länder. Som tidigare dominerar personer från Balkan. Under juni kom 42 procent av de asylsökande från något av länderna i regionen. Flest var albaner med 34 procent, följt av georgier med 31 procent, irakier med 6 procent och nigerianer respektive serber med 5 procent.

Under juni avgjordes 93 asylansökningar. Av dessa var det 33 som togs upp till behandling. Av dessa var det i sin tur nio personer - däribland tre syrier och tre afghaner - som fick någon form av skydd på Island.

Av de 60 ansökningar som inte togs upp till formell behandling var det 16 personer som skickades tillbaka med hänvisning till Dublinkonventionen. Resterande 44 personer drog antingen tillbaka sina ansökningar eller försvann.

Trots att personer från Balkan har närmast obefintliga möjligheter att få stanna på Island fortsätter alltså ansökningarna om asyl att strömma in. De flesta avvisningarna sker också till länder på Balkan. Under juni var det elva albaner och tio makedonier som fick avslag på sina ansökningar.

Det var 80 asylsökande som lämnade Island under juni. Av dessa var det 42 personer som skickades ur landet med poliseskort och 38 personer som frivilligt valde att återvända.

Här kan du läsa mer om asylsökande till Island.