måndag 17 juli 2017

Arbetslösheten på Island sjunker till lägsta nivån på nio år

Arbetslösheten på Island sjönk i juni till 1,8 procent. Det är den lägsta siffran sedan finanskraschen drabbade landet hösten 2008. Allra lägst är arbetslösheten i Norðurland vestra. I regionen är det nu bara 0,6 procent som står utan jobb. Högst är arbetslösheten i huvudstadsregionen och på Suðurnes. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

Under juni var det på den isländska landsbygden och inte i Reykjavíkområdet med omnejd som de nya jobben skapades. Det handlar framför allt om säsongsarbeten inom turistnäringen som nu bidrar till att arbetslösheten sjunker till den lägsta nivån sedan finanskraschen drabbade Island hösten 2008.

Arbetslösheten var i juni 1,8 procent, en nedgång med 0,1 procentenheter jämfört med föregående månad. I juni 2016 var arbetslösheten 2 procent.

Den region som hade den lägsta arbetslösheten var Norðurland vestra. Här var det i juni bara 0,6 procent som stod utanför arbetsmarknaden, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med maj i år. Därefter följde Austurland med 1,1 procent (-0,3), Suðurland med 1,3 procent (-0,3), Vesturland med 1,3 procent (-0,2), Västfjordarna med 1,4 procent (-0,2) och Norðurland eystra med 1,9 procent (-0,2).

Högst var arbetslösheten i Reykjavíkområdet och på Suðurnes. I bägge regionerna var den oförändrad jämfört med maj, alltså 2 procent.

Nio isländska kommuner hade full sysselsättning i juni: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Reykhólahreppur och Árneshreppur i Västfjordarna, Skagabyggð och Akrahreppur i Norðurland vestra, Tjörneshreppur i Norðurland eystra, Fljótsdalshreppur i Austurland och Mýrdalshreppur i Suðurland.

Det var dock färre kommuner som helt var utan arbetslöshet i juni jämfört med maj. Då var det tolv kommuner som hade full sysselsättning - det högsta antalet sedan finanskraschen.

Kvinnor står fortfarande utan jobb i större utsträckning än män. Det var i juni 2,1 procent av de isländska kvinnorna som var arbetslösa jämfört med 1,5 procent av männen. Arbetslösheten minskar dock snabbare bland kvinnor än bland män.

Även ungdomsarbetslösheten var i juni den lägsta sedan finanskraschen. Det var då 1,4 procent av islänningar i åldern 18 till 24 år som inte hade något jobb.

Också bland utländska medborgare sjunker arbetslösheten. Men den minskar inte lika snabbt som bland isländska medborgare. I juni var det en av fyra arbetslösa som var utlänningar. Av dessa var sex av tio polacker.

Det fanns i juni omkring 24 000 utländska medborgare som arbetade på Island. De utgör nu 12 procent av den totala arbetskraften i landet.

Vinnumálastofnun räknar att arbetslösheten i juli ligger kvar på ungefär samma nivå som i juni. Normalt är det små förändringar på arbetsmarknaden under sommarmånaderna.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.